Hverdagsliv med diabetes

​Sygeplejersker og sosu-assistenter kan lære at skærpe deres kompetencer i at observere og reagere i forbindelse med hypoglykæmi.


RegionH E-læring har i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen udviklet dette e-læringskursus, som også kan give grundlag for faglig refleksion og diskussion. Kurset er lanceret i 2018.

I kurset møder du Laurids på 65 år, der bor i egen bolig og for første gang efter indlæggelse får besøg af hjemmesygeplejerske, som skal hjælpe med blodsukkermåling, insulininjektion og medicinadministration.

Du bliver bedt om at observere i hjemmet og gøre dig overvejelser i forhold til Laurids' forskellige symptomer samt komme med forslag til, hvordan du kan hjælpe Laurids.


Redaktør