Kontrol af cytostatika før opsætning

​Indgift af cytostatika til børn er et højrisikoområde og kræver særlige kompetencer. Udover det obligatoriske regionale kemoterapikursus, skal dette e-learningkursus være med til at sikre håndtering af kemoterapibehandling.​


Kurset er udviklet efter længere tids arbejde med området. Arbejdet har bestået af kerneårsagsanalyser af alvorlige utilsigtede hændelser samt fejlkildeanalyse af arbejdsprocessen med kontrol af cytostatika før opsætning.

Kurset er lanceret i februar 2014.

Se kurset i Kursusportalen

​Er du ansat i Region Hovedstaden, kan du finde kurset i Kursusportalen. Husk, at du skal tilmelde dig kurset for at komme i gang.

Gå til kurset Kontrol af cytostatika før opsætning​

Redaktør