Meningitis

​Tidlig diagnostik og behandling er afgørende ved meningitis og meningokoksygdom. Via e-læring kan du opdatere din faglige viden, så sygdommene bliver opdaget så tidligt som muligt og patienterne får de bedst mulige forudsætninger for at overleve.


Kurserne er udarbejdet som led i de handleplaner, Region Hovedstaden satte i værk i 2017 efter en grundig analyse af nogle ulykkelige hændelser, hvor borgere henvendte sig med symptomer på meningitis, men ikke blev diagnosticeret og behandlet i tide. Tre unge mænd døde af sygdommen.

Målgruppen er primært personale på hospitalernes akutmodtagelser og børnemodtagelser. Men kurserne er relevante for alle sundhedsprofesionelle, der ønsker at opdatere deres viden på feltet, herunder praktiserende læger og ansatte på akuttelefonen 1813. 

E-læringen er obligatorisk for alle læger og sygeplejersker i forbindelse med simulations-undervisningen "Træning af samarbejde ved håndtering af den diagnostisk uafklarede patient", som CAMES er ansvarlig for. Denne træning skal alle sygeplejersker og læger, der har deres daglige gang i regionens akut- og børnemodtagelser, igennem. 

E-læringen er i begge kurser bygget op omkring patient-cases, der illustrerer væsentlige symptomer og fund. I kurserne bliver det samtidig understreget, hvad du som sundhedsprofessionel skal være særligt opmærksom på i forhold til meningitis og meningokoksygdom.

Undervejs skal du reflektere over en række spørgsmål, som hjælper dig med at strukturere din diagnostiske viden og din tilgang til at vurdere patienter med akut opstået medicinsk sygdom.

Hver af de to kurser tager 20-30 minutter at gennemføre. 

De to kurser er tilgængelige på Kursusportalen. Du finder dem ved at klikke på links nedenfor: 

E-læring om Meningitis - Børn og Unge

For ansatte i Region Hovedstaden 

Hvis du ikke er ansat i Region Hovedstaden


E-læring om Meningitis - Voksne

For ansatte i Region Hovedstaden

Hvis du ikke er ansat i Region Hovedstaden


Publiceret 2018


Redaktør