Modtagelse og behandling af akut syg patient

​​E-læringskurset om modtagelse og behandling af den akutte patient er udviklet til personale, der arbejder med denne patientgruppe i akutmodtagelsen på Herlev Hospital og til læger, der har tilkaldefunktion i afdelingen.


Efter at have gennemgået e-læringskurset skal klinikeren kunne:

  • Genkende vitalparametre på den alvorlig syge patient
  • Bedømme alvorlighedsgraden i patientens tilstand ud fra ABCDE systematikken
  • Kunne vurdere en dynamisk forandring i patientens tilstand
E-læringskurset er udviklet af DIMS og RegionH E-læring i samarbejde med akutmodtagelsen på Herlev Hospital.
Kurset er lanceret i oktober 2010.

Se kurset i Kursusportalen

​​​Er du ansat i Region Hovedstaden, kan du se kurset i Kursusportalen. Husk, at du skal tilmelde dig kurset for at komme i gang.

Gå til Modtagelse og behandling af akut syg patient​

Redaktør