PEWS - Pediatric Early Warning Score

​​Kursus i håndteringen af PEWS-scoring. I første omgang beregnet på de ansatte på Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, men kan anvendes på andre børneafdelinger.


På baggrund af målte værdier på patienten – her børn (pediatric) udregnes en værdi (score). Denne algoritme kan fortælle noget om barnets nuværende tilstand, så man i god tid (early warning) er advaret om en kritisk tilstand og kan træffe de rigtige beslutninger.

Kurset er udtænkt, storyboardet og filmet af de ansatte på Juliane Marie Centret. De har selv formuleret og opsat tests og det visuelle materiale i kurset. RegionH E-læring har derefter sørget for samlingen af materialet og lidt professionelt touch. Det er det andet kursus, der er udviklet på denne måde af Juliane Marie Centret.
Kurset benytter sig af video til at introducere emnet. Herefter opbygges en case med en patient, en dreng. Kurset veksler mellem korte testspørgsmål og en aktiv håndtering af PEWS-skabelonen, hvor man på baggrund af målte værdier udregner PEWS-totalværdien. Man skal altså både kende til det rette tidspunkt for ny scoring, og hvordan man håndterer værdierne.
Kurset er lanceret i september 2013.

Se kurset i Kursusportalen

Er du ansat i Region Hovedstaden, kan du se kurset i Kursusportalen. Husk, at du skal tilmelde dig kurset for at komme i gang.​


Redaktør