Transfusionszonen

​Transfusionszonen handler om, hvornår og hvordan patienter skal behandles med blodtransfusion. ​


Målgruppen for kurset er primært yngre læger, sygeplejersker og jordemødre. Kurset omhandler både voksne og børn, men hovedvægten i tekst og cases er lagt på voksne patienter. Kurset består af tre moduler:

Modul 1: Livstruende blødning
Modulet handler om, hvordan man skal handle i tilfælde af en livstruende blødning.
Modul 2: Kontrollabel blødning
Modulet handler om, hvordan man skal monitorere og transfundere en patient med kontrollabel blødning.
Modul 3: Anæmi og mangeltilstande
Modulet handler om, hvordan de hyppigste former for anæmi opdages og undersøges samt om deres grundlæggende behandlingsprincipper.

De tre moduler skal tages hver for sig. Modulerne består af både teori og interaktive patientcases, hvor man bl.a. skal forholde sig til et akut transfusionsbehov samt behandlingsprocedurer ved kontrollable blødninger og anæmi.

Transfusionszonen er udviklet i samarbejde med Blodbanken i Region Hovedstaden og med støtte fra Trygfonden. 

Kurset er lanceret i 2014.