​​

Refleksionsværktøjer i e-læringskurser

Går du og overvejer, hvordan man kan anvende refleksion i e-læringskurser? Du ønsker måske at undgå testelementer, hvor et svar enten er rigtigt eller forkert? Her kan du få en gennemgang af erfaringer med anvendelse af refleksionsværktøj i forskellige e-læringskurser.​

Refle​​ksionsværktøjer i e-læringskurser – Et rum for selvstændig tænkning

At overveje​ fremtidige valg baseret på foregående konsekvenser af valg. Eller at lære af egne erfaringer ved at formulere dem. Det er betydningen af at reflektere.​

RegionH E-læring har på opfordring udviklet en form for refleksionsværktøj til e-læringskurser, særligt til kurser der omhandler samtaleformer, kommunikation og holdningsbearbejdelse. 

Refleksionsværktøjet spiller ind i personlig-ansvarlig eller social læring uden det stramme element af kontrol. Det kan fx være at kursisten skal kunne nedskrive egne tanker undervejs og anvende det efter e-læringskurset er gennemført.


Bliv inspireret  - se en gennemgang af vores erfaringer med anvendelse af refleksionsværktøj i forskellige e-læringskurser​Redaktør