UX - User eXperience

​Udstyr til eye-tracking, sved- og pulsmåling og analyse af ansigtsudtryk. Det er redskaber, som RegionH E-læring fremover vil benytte sig af under udarbejdelsen af e-læringskurser og andre former for læringsteknologi.

De biometriske målinger "sladrer" populært sagt om brugeroplevelsen eller brugeradfærden. Sammen med software til analyse af de indsamlede data kan målingerne derfor være med til at sikre, at kurserne bliver designet, så brugerne får det bedst mulige udbytte af den digitale uddannelse eller kompetenceudvikling.

Mange anvendelsesmuligheder

I forbindelse med den nyeste opdatering af Sundhedsplatformen blev der med det nye UX-udstyr f.eks. gennemført en pilot-brugertest af en af lægesekretærernes arbejdsgange. Målingen viste blandt andet, hvad man bør have fokus på, når der undervises i denne arbejdsgang. Derudover dokumenteredes det, at ændring af farvetema og knappers placering giver udfordringer for brugeren. 

Men biometriske data kan ikke blot anvendes i forbindelse med udvikling af digital læring. Til CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation ­– er der fx indkøbt et sæt mobile briller til eye-tracking, så det i forbindelse med simulationer bliver muligt at registrere, om sundhedspersonalet retter opmærksomheden det rigtige sted hen. 

"Badehætte" med elektroder

Seneste UX-anskaffelse i Region Hovedstaden er en såkaldt EEG-måler, der ligner en badehætte og er forsynet med elektroder. Når en bruger får "badehætten" på hovedet, kan man måle den kognitive aktivitet, herunder bl.a. brugerens motivation ved hjæp af en motivationsscore. På den måde kan man f.eks. finde ud af, om et digitalt læringsprodukt er designet og tilrettelagt, så brugeren finder det interessant.


Redaktør