RegionH E-læring - Region Hovedstadens egen produktionsenhed for e-læring og læringsteknologi.

 Nyheder

 RegionH E-​​læring er en selvstændig sektion under Direktionssekretariatet i Center for HR og Uddannelse