​Sektion for Læringsteknologi - også kendt som RegionH E-læring - understøtter uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere og studerende på hospitalerne.

RegionH E-læring er sammen med Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) en del af Region Hovedstadens Enhed for Simulation og Læringsteknologi. Enheden hører under Center for HR og Uddannelse.


 Nyheder

Læs flere nyheder