Virtuelle møder og online undervisning

​Her kan du få video-vejledning i brugen af Skype for Business, der giver mulighed for virtuelle møder og online undervisning. Du kan også finde 10 bud på best practice og inspiration til det gode møde.  

Skype for Business er en del af Office-365 pakken og alle medarbejdere i Region Hovedstaden har adgang til programmet.

Du har måske set det lille Skype for Business-ikon øverst til venstre i din Outlook-kalender, men er aldrig rigtig kommet i gang. Eller måske anvender du allerede programmet og vil gerne være klogere på, hvad det kan.  


Nedenfor finder du 16 video-vejledninger, som kan hjælpe dig på vej.

 • Skype for Business - hvad er det?
 • Case 1: Vores første møde
 • Case 2: Møde med videndeling
 • Case 3: Grupperum og eksterne deltagere
 1. Indkald til et møde
 2. Programvinduet
 3. Tilgang til møderummet
 4. Oversigt over møderummet
 5. Chat-rummet
 6. Q & A
 7. Deling af materiale
 8. Whiteboard
 9. Afstemning
 10. Videooptagelse af møder, sikkerhed og GDPR
 11. Gæster - møde med eksterne
 12. Teknik og best practise 

Det er sikkert at bruge programmet, da al information i Skype for Business er krypteret. Det er dog ikke tilladt at dele data, der kan identificere patienter eller andre persondata.

Nederst på siden kan du læse om videokonferencer og virtuelt møderum.


Skype for Business - hvad er det?

En kort introduktion til hvordan læring og møder kan foregå virtuelt.

Varighed: 01:17 min.


Case 1: Vores første møde

En gennemgang af Skype-mødet, start mødet, hjælp mødedeltagere undervejs med lyd, billede, funktioner, sikkerhed og GDPR. 
Funktionerne uddybes detaljeret i videoerne nedenfor. 

Varighed:  05:14 min.

Case 2: Møde med videndeling

Kald op og hold et møde uden forudgående mødeindkaldelse. Se også hvordan du deler et vindue, et whiteboard og andet med mødedeltagerne.

Varighed: 06:24 min.


Case 3: Grupperum og eksterne deltagere

En introduktion til afholdelse af møde med flere deltagere i samme lokale og med eksterne deltagere via Skype.

Varighed: 03:10 min.


1. Indkald til et møde

Send en invitation via Outlook til et Skype-møde.

Varighed: 00:45 min.


2. Programvinduet

En gennemgang af funktioner og indstillingsmuligheder i programmet.

Varighed: 01:12 min.


3. Tilgang til møderummet

En introduktion til, hvordan du tilgår Skype-mødet, enten som mødeleder eller deltager.

Varighed: 01:10  min.


4. Oversigt over møderummet

En gennemgang af, hvad du har mulighed for, når du er i gang med mødet.

Varighed: 01:05 min.


5. Chat-rummet

En introduktion til anvendelse af chat-rummet både under møder og som almindelig chatfunktion.

Varighed: 01:06 min.


6. Q & A - spørgsmål og svar

En slags specialiseret og styret form for chat, hvor deltagerne skriver spørgsmål og præsentator svarer skriftligt eller mundtligt undervejs.

Varighed: 00:32 min.


7. Deling af materiale - PowerPoints og andet materiale

Se, hvordan du kan dele viden i fx en læringssituation. Både præsentator og deltagere kan benytte det delte materialet undervejs og senere. 

Varighed: 01:04 min.


8. Whiteboard

Skype for Business har sit eget whiteboard, hvor du kan tegne, skrive, sætte sedler op og indsætte billeder. Whiteboard gemmes automatisk.

Varighed: 01:10 min.


9. Afstemning

Lær at lave en hurtig afstemning  undervejs i mødet og se resultatet i procent.

Varighed: 00:30 min.


10. Videooptagelse af møder, sikkerhed og GDPR

Optag mødet, så det kan deles som et referat og hvordan du deler videon.

Varighed: 01:16 min.


11. Gæster - møde med eksterne

Se her, hvordan du kan holde virtuelt møde med eksterne via Skype for Business.

Varighed. 01:41 min.


12. Teknik og best practice

Tips omkring lyd og kamera og andre gode råd til fysiske rammer.

Varighed: 01:36 min.


Alle video-vejledningerne er produceret i et samarbejde mellem RegionH E-læring og Mobilitet og Uddannelse under Center for Regional Udvikling.


Deltag i videokonferencer via Skype

Du kan desuden deltage via Skype i videokonferencemøder ved at bruge Skype som et almindeligt opkald. 

 1. Du skriver navnet på rummet i ”opkaldslinjen/adresselinjen” i Skype

 2. Du trykker Enter og klikker herefter på kameraet. Vælg start min video.

 3. Nu bliver du bedt om at indtaste din pinkode. Du skal bruge tasturet på Skype, da tallene på dit pc-tastatur ikke altid virker. Du finder det ved at trykke på telefonen nederst i skærmbilledet

 4. Når du har trykket pinkoden, er du inde, hvis du er vært. Hvis du er gæst, skal du vente, til værten ankommer. Så bliver du lukket ind.

Virtuelt møderum

Hvis du står i en situation, hvor du har brug for, at mødedeltagerne både kan deltage via Skype for business og via videokonference, kan du bruge et virtuelt møderum.

Det er gratis og bestilles ved at skrive en mail til Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) på:

Så vil du hurtigst muligt få oprettet et virtuelt møderum og modtage en mail med instruktion, rumnavn og pinkode. 

Medarbejdere fra de øvrige regioner kan også godt deltage i vores virtuelle møderum, men vi kan ikke deltage i møder via Skype hos dem. Derfor er løsningen også god til tværregionale møder.

Da al information i Skype for Business er krypteret, er det sikkert at bruge programmet. Det er dog ikke tilladt at dele data, der kan identificere patienter eller andre persondata.


Redaktør