Bestil e-læring

Alle ansatte i Region Hovedstaden kan indgive ønske om at få udviklet et e-læringskursus af RegionH E-læring. 

Hvem kan bestille et kursus af RegionH E-læring ?

Alle ansatte i Region Hovedstaden kan indgive ønske om at få udviklet et e-læringskursus af RegionH E-læring, arbejde med gør-det-selv løsninger, deltage i vores inspirerende og lærende workshops m.m. 

Hvis du er ekstern kunde, kan du kontakte os og høre om alle mulighederne.

Kontakt RegionH E-læring


Hvordan kommer jeg i gang

RegionH E-læring kan hjælpe med at afklare og afdække muligheder og perspektiver for udviklingen af et e-læringskursus. Vi kan også hjælpe dig med at udarbejde en ansøgning, hvor du blandt andet skal beskrive din idé og begrunde den. Du skal desuden beskrive målgruppen og fastlægge tidsramme og økonomi. 

De indkomne kursusønsker bliver prioriteret ud fra emnets relevans, målgruppens størrelse og økonomi. I forhold til den generelle prioritering af projekter (udvikling af e-læringskurser) kan det være en fordel at ansøge om e-læringskurser, der kan produceres i et samarbejde mellem flere hospitaler og/eller benyttes af hele Region Hovedstaden.

Se også: Eksempel på ansøgningsskema


Er du ikke ansat i Region Hovedstaden og ønsker at få produceret et kursus, skal du kontakte os direkte. Skriv en mail til chr-e-learning@regionh.dk     

Kontakt RegionH E-læring


Hvad kræver det af dig/jer

Når du overvejer, om din idé er egnet til e-læring, kan du benytte disse spørgsmål:​

  • Er indholdet relativt holdbart og skal ikke opdateres/ændres så tit?
  • Er der mange, som har brug for at lære om dette emne?
  • Skal e-læringskurset indeholde viden/elementer, som man vil vende tilbage til mere end én gang, fx til repetition eller som opslagsværk?
  • Er målgruppen motiveret for at anvende e-learning?

Læs også: Overvejelser til produktionen

For at få produceret et e-læringskursus skal opgavestilleren stille med​​​arbejdere til rådighed, der har den faglige viden om det, der skal formidles. Erfaringsmæssigt kræver det ca. 75-100 timer af opdragsgiveren at få produceret et kursus med et omfang svarende til fx kurset Anlæggelse af PVK. 

Vi anbefaler at læse dokumentet Udviklingsprocessen,​​ som giver et indblik i, hvad det vil sige at producere et kursus. Læs dokumentet 


Hvad bidrager RegionH E-læring med

RegionH E-læring leverer produktionsbudget og projektledelse samt design og den tekniske opsætning af kurset og udvikler kurserne i et tæt samarbejde med fagpersonerne på de respektive hospitaler.

Gør-det-selv 

Det er også muligt at få hjælp fra RegionH E-læring til en gør-det-selv løsning. Med den løsning stiller RegionH E-læring relevante programmer til rådighed og rådgiver om produktionen af e-læringskurset, men det er kunden selv, der producerer kurset. Dette er en hurtig og billig måde at få produceret et kursus, og vi har gode erfaringer med denne løsning.
Hvis du ikke synes, at et e-læringskursus er den rigtige løsning for dig, kan andre læringsteknologiske værktøjer være gavnlige. 

Gå til siden Gør-det-selv

Læs også: UdviklingsprocessenRedaktør