Zoom Meetings

​Den 27. januar 2021 blev det muligt at hente Zoom Meetings i Softwareshoppen i Region Hovedstaden.

Zoom Meetings

Det er nu blevet muligt at anvende Zoom Meetings til almindelige onlinemøder, onlineundervisning samt webinar m.m.

Zoom Meetings findes i Softwareshoppen. Den er gratis og dækker ubegrænsede "1 til 1 møder", og 40 minutters gruppemøder med op til 100 deltagere.

Har du behov for yderligere funktioner i Zoom

Hvis der er behov for yderligere funktioner, fx mulighed for afholdelse af længere gruppemøder, eller mulighed for at invitere et større antal deltagere, kræver det en enterprise-licens. 

Du behøver ikke en licens, hvis du blot skal deltage i længere møder eller møder med flere end 100 deltagere. Det er kun hvis du afholder/faciliterer møder, at du har brug for en licens.

Pris for enterprise-licensen: kr. 1.200 årligt.

Enterprise-licensen giver adgang til ubegrænsede møder, undervisning og webinarer med op til 500 deltagere. 

Hvordan får jeg en licens?

Send en mail til: e-learning.center-for-hr@regionh.dk

Din mail skal indeholde:
  • EAN- og PSP-nummer til fakturering for købet af licensen
  • Stilling
  • E-mailadresse
  • Arbejdssted, fx hospital
  • Afdeling/afsnit som brugeren er tilknyttet

Licensen er personlig

Licensen er tilknyttet brugeren og må derfor ikke deles  med andre. Det betyder også, at man ikke må være flere om én licens. 
Hvis der fx er tre undervisere i en afdeling, som ønsker at kunne afholde et møde/kursus/webinar for mere end 100 deltagere i og/eller mere end 40 minutter, så kræves der tre entreprise-licenser, én til hver underviser.
Der kan ikke oprettes licens til fællespostkasse.
Center for HR og Uddannelse yder kun support i forbindelse med brugeroprettelse af Zoom.

Vilkår og formålsanvendelse

Vær opmærksom på, at der stadig gælder de generelle retningslinjer for deling af personoplysninger i videokonferenceløsninger, og at Zoom Meetings i denne sammenhæng er sidestillet med Region Hovedstadens andre godkendte løsninger til videomøder og telekommunikation. Med andre ord:

  • ZOOM må kun anvendes til undervisningsbrug eller til samtaler, man også ville afholde i offentligheden
  • ZOOM må ikke anvendes til patientrelaterede samtaler eller til lægelige konferencer
  • ZOOM må anvendes til møder, som er indkaldt af samarbejdspartnere

Særligt om studerende og uddannelsesinstitutioner

Studerende eller andre brugere i Region Hovedstaden, som udfører opgaver for uddannelsesinstitutioner, fx Københavns Universitet, skal anvende uddannelsesinstitutionens adgang til Zoom Meetings.

Det betyder, at man skal være tilknyttet uddannelsesinstitutionen med et gyldigt bruger-id (brugernavn + kodeord), da dette skal anvendes til at logge ind i Zoom Meetings. Hermed er man dækket af uddannelsesinstitutionens licens og databehandleraftale.


Opsigelse af licens

Hvis du ønsker at opsige din licens, skal du sende en mail til e-learning.center-for-hr@regionh.dk

Du skal være opmærksom på, at der er 30 dages opsigelsesvarsel.

Prisen for licensen er 1.200 kr. årligt som betales ved oprettelsen. Der ydes ikke refusion, hvis du ønsker at opsige din licens, inden der er gået 12 måneder.Redaktør