Læringsteknologiske værktøjer

Her finder du en række læringsteknologiske værktøjer samt trin-for-trin vejledninger og instruktionsvideoer til værktøjerne.​


​​ Et godt værktøj til online samarbjde, til både læring og projektarbeje.

Værktøjsbeskrivelse for Squidhub