Sendsteps

​Quiz og survey direkte i PowerPoint-præsentationer

​​​​Med Sendsteps kan du gøre dine PowerPoint-præsentationer interaktive ved at tilføje både quiz-, surveyspørgsmål og åbne tekstspørgsmål, som dine kursister kan svare på via deres mobiltelefon. Det kan skabe både interaktion og engagement i undervisningen.

Programmet installeres igennem regionens Softwareshop.

Efter installationen vil kan Sendsteps ses som et ekstra faneblad i PowerPoint.​ 

Trin-for-trin vejledning

Vejledning til brug af Sendsteps.pdf​ (vejledningen åbner på en ny fane).


Shakespeak til PowerPoint

Se, hvordan du nemt kommer i gang med at lave din egen Sendsteps i en PowerPoint-præsentation og hvordan det visuelt kommer til at se ud.


Eksempel fra praksis

I det følgende fortæller uddannelseskonsulent Bente Buch, hvordan at hun anvender Sendsteps i sin undervisning: 

Jeg anvender primært Sendsteps til at vurdere, hvor meget viden mine kursister har efter endt kursus/efteruddannelse.
I samarbejde med underviserne og i forhold til målet med de enkelte emner, har jeg udarbejdet ca. 30 multiple choice-spørgsmål. Sendsteps introduceres den første dag på kurset/efteruddannelsen og herigennem afmystificeres slut-testen, sådan at deltagerne kan slappe af og ved, at de kan anvende redskabet. De synes altid, at det er sjovt at bruge.
I slutningen af 2015 vil jeg vurdere om de to typer af uddannelsestilbud, jeg er kursusleder på (et 6 dages kursus og en 12 dages efteruddannelse), giver samme resultat i testen i forhold til tid investeret.
Derudover har jeg anvendt Sendsteps på en verdenskongres for Anæstesisygeplejersker og på en national kongres for anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker. På verdenskongressen ville vi have data fra 426 deltagere til senere refleksion og inspiration til næste kongres. Disse data var både kvantitative og kvalitative. På den nationale kongres blev hovedpointer trukket op og ”testet” ift., om deltagerne havde viden om emnet i forvejen eller, om der skulle uddybes yderligere.

Bente Buch, uddannelseskonsulent​.​
Redaktør