Wondershare QuizCreator

Quiz og tests til uddannelsesbrug​

​​​Wondershare QuizCreator er et effektivt værktøj til at lave quiz og test til brug i og som undervisning. Programmet giver mange muligheder​.

Trin-for-trin vejledning 

Vejledning til Wondershare QuizCreator (vejledningen åbner på en ny fane).


Programmet hentes gennem regionens Softwareshop, via dette link:
Wondershare QuizCreator i Softwareshoppen

Hvis du gerne vil have programmet til at lave quiz, hvor knapper osv. er på dansk, så skal du bruge en sprogfil, som du finder her:
Dansk sprogfil til Wondershare QuizCreator

Scenarier for hvordan Wondershare QuizCreator kan bruges

Herunder kan du se to scenarier for brugen af Wondershare QuizCreator i undervisningskontekst.

I det første eksempel er Wondershare QuizCreator blevet brugt til at holde kliniske mikrobiologers viden up to date. Det andet eksempel viser, hvordan quizzer er blevet brugt som e-læring.


Mikrobiologiquizzen

Underviserne på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet underviser i meget komplekse, teknisk tunge emner, og har af samme grund behov for metoder til at aktivere den tillærte viden, og til at engagere til videre læring. Med Quizværktøjet ”WonderShare  QuizCreator” fra RegionH E-lærings læringsteknologiske værktøjskasse, konstruerede en underviser en læringsorienteret quiz, som dækkede en del af det stof, som de uddannelsessøgende kommer igennem, mens de er på afdelingen. 

Quizzen var grundigt udformet:
  • Spørgsmålene er gennemtænkt, så man ikke kan gætte svarene ud fra udformningen
  • Der er blev endvidere blevet anvendt et bredt spektre af forskellige medier og forskellige spørgsmålstyper for at gøre quizzen interessant at tage for målgruppen.​

Det der særligt gør quizzen læringsorienteret er, at der på indholdssiden er blevet gjort meget ud af den feedback, der gives på både rigtige og forkerte svar. 

Når det kommer til anvendelseskonteksten bliver læringsorienteringen endnu tydeligere. Quizzen bliver anvendt ved at de uddannelsessøgende sidder 2 og 3 ved en computer og tager quizzen sammen. Her fordrer quizzen diskussion og refleksion blandt de uddannelsessøgende, hvilket begge er faktorer som fører til øget læring. Anvendelsesformen er også det, som gør den humoristiske og til tider drillende feedback til en god ting. 

Quiz som e-læring

På Diagnostisk Center på Rigshospitalet beskæftiger man sig med både meget følsomme (og kraftige) maskiner og med meget følsomme (og farlige) substanser. Opdateret og rigtig viden er meget vigtig, når man arbejder på centret uanset, hvilken rolle man har.

For at holde medarbejderne up to date med denne vigtige viden, har nogle af de ansvarlige medarbejdere på centret kastet sig ud i at producere en række quizzer, som skal fungere som selvkørende lærematerialer eller e-læring. ​​

Eksempler herpå er e-læring om DXA-knogleskannere, som indgår i uddannelsesforløbet "Kursus for personale, der betjener knoglescannere (DXA-scannere)" og "Strålebeskyttelse/strålehygiejne e-læringstest", som begge findes i Kursusportalen.

Link til "Kursus for personale, der betjener knoglescannere (DXA-scannere)" (åbner i ny fane)
Link til "Strålebeskyttelse/strålehygiejne e-læringstest" (åbner i ny fane)

Quiz brugt som didaktisk værktøj​

Quiz kan (og bør) bruges til andet og mere end ​at teste quiztagerens viden. Brugt rigtigt kan quiz bruges til at fordre læring, i stedet for at teste for den. Det kan gøres på flere forskellige måder alt efter, hvordan man bruger quizzen:​​ Den kan bruges før, under, eller efter undervisning, eller helt uafhængigt af undervisning. 

Før undervisning​

Brugt ​før​ undervisning kan quiz særligt anvendes til at skabe motivation for læring. Der er stor forskel på at få at vide, at man skal lære noget og at opdage, at man har brug for at lære noget. Forskellen på ydre og indre motivation. Det er den forskel quiz kan gøre, hvis den bruges rigtigt. 

I undervisning​en

Brugt ​undervisningen kan quiz bruges til at skabe diskussion og refleksion. Sidder kursisterne alene med quizzen, kan den medvirke til at skabe refleksion. Hver gang quiztagerne præsenteres for et spørgsmål, som de ikke kan svare på øjeblikkeligt, tvinges de til at reflektere over det. Refleksion hjælper med læring, da det får quiztagerne til så at sige at grave dybere efter viden og vende og dreje denne.

Ved at lade kursisterne tage quizzen sammen kan det udbygge den samme refleksion ved at få kursisterne til at diskutere​ spørgsmålene. Når kursisterne sammen diskuterer svaret til hvert spørgsmål hjælpes de til at reflektere over deres viden, og deres antagelser om den viden bliver udfordret.

Efter eller uafhængigt af undervisning

Quiz kan også stå alene som et selvstændigt læremiddel. Brugt efter undervisning kan quizzen bruges til at minde kursisterne om, hvad de har lært. At tænke over hvad man har lært kan hjælpe til, at man husker det bedre.

Quiz kan også anvendes helt uafhængigt af undervisning. Her er det nødvendigt, at man gør mere ud af den feedback, der er knyttet til rigtige og forkerte svar. Når kursisterne svarer rigtigt, skal de have at vide, hvorfor de svarede rigtigt. Når de svarer forkert​, skal de have mulighed for at lære den viden, de ikke havde.

Redaktør