Video i Uddannelse

​Video kan være et effektivt værktøj i uddannelse og læring, men hvordan bruger man det? Det kan du læse mere om her.

​Video brugt til formidling af viden er ikke noget nyt koncept. Siden fjernsynet opnåede en større udbredelse, og fjerntransmitterede videooptagelser blev lettere tilgængelige, har uddannelsessystemer verden rundt anvendt denne teknologi til uddannelse. Det har særligt været gældende i lande med stor geografisk udbredelse, så som USA, Canada, Australien, og sågar Norge. 

Tidligt blev video brugt til ganske enkelt at transmittere undervisning til geografisk distribuerede kursister. Men med internettets udvikling til både at være betydeligt hurtigere, og samtidig et mere deltagende internet, hvor det i højere grad er muligt for alle at lægge videoer ud, er brugen af video i uddannelse eksploderet.

Case: Khan Academy 

Det måske bedste eksempel på, hvordan internettets udvikling har forandret brugen af video er Khan Academy. Salman Khan, som var analytiker på en kapitalfond, hjalp sine fætre og/eller kusiner med at lære matematik. For at supplere det til sin undervisning oprettede Salman en YouTube video af noget af det, han hjalp dem med. Det viste sig dog hurtigt, at de bedre kunne bruge videoen, end at se ham live. For nu kunne de pause, spole tilbage, og se det igen og igen uden at skulle skamme sig over at spørge igen.

Herefter begyndte han at lægge flere videoer på nettet, som fik mere og mere positiv opmærksomhed, og ikke mindst feedback. Det var begyndelsen for Khan Academy.

Du kan høre Salman Khan fortælle mere om, hvordan video kan bruges i uddannelse: Brug video i uddannelseBillede af videoklip.PNG


Hvad betyder det for dig?

Tilgængeligheden og letheden ved at bruge video over nettet har ikke kun haft en betydning for Salman Khan og hans akademi, det har også gjort det lettere for dig at bruge video i din undervisning. Ikke nok med, at der findes rigtigt mange potentielt relevante videoer rundt om på nettet, du kan også meget let og hurtigt tilføje dine egne, eller endda få dine kursister til at tilføje deres. 

Metoder, teknikker og overvejelser

Som ved alt andet, som har med læringsteknologi eller læringsmetoder at gøre, så er det første, man skal gøre at overveje grundigt, hvad formålet er. Det har indflydelse på, hvilken video man skal bruge, hvordan den skal bruges, og hvordan den skal leveres. ​Formålene, formerne, konteksterne og leveringsformerne er for mange, og giver for mange kombinationer til at remse dem alle op her. I stedet kan du læse nogle eksempler på, hvordan video kan bruges i undervisning: 

Video brugt til at starte debat

Nogle gange vil man involvere kursisterne i en debat om et fagligt relevant emne. For virkelig at engagere kan det være nødvendigt engagere kursisternes følelser i debatten. Her er film et stærkt værktøj. På den ene side kræver det et relativt højt produktionsniveau at nå folks følelser, og på den anden side er der heldigvis rigtig mange relevante videoer, som kan bruges og ligger frit tilgængelige på nettet. Derfor kan det anbefales at finde en video i stedet for selv at lave en. Det tager også mindre tid. 

Viden brugt til at forberede undervisning

Video kan også bruges som et element i en blended learning tankegang ved at bede kursisterne om at se en video som forberedelse, før de møder til undervisning. Her er det vigtigt, at både kvalitet og indhold i videoen matcher det, man ønsker, at kursisterne skal have lært, inden de møder op. Budskabet skal være faktuelt og fokuseret, og gerne være sammenhængende i én video. 

Her kan man også være heldig at finde en allerede eksisterende video på nettet. Men hvis det ikke er muligt, så kan det betale sig at lægge flere ressourcer, både i tid og penge, i produktionen af videoen, da den vil kunne anvendes igen og igen. 

Video brugt til kontekstnære instruktioner

Et af de formål, som video er særligt egnet til, er til at formidle praktiske instruktioner, det være sig øvelser, procedurer eller andet. Kombineret med at smartphones nu er allestedsnærværende, og alle kan afspille internetvideo, giver det mulighed for målrettetfokuseret og effektiv levering af læringsvideoer. 

En metode er at placere QR-koder ved eksempelvis teknisk udstyr, som leder til korte videoer med instruktioner i udstyret. På den måde kan nye eller uerfarne brugere af udstyret få instruktion, når de har brug for det. Det samme kan også gøres i mange andre kontekster.

Video produceret af kursisterne selv

En anden måde at anvende video på er at sætte kursisterne selv til at producere dem. Ved at stille en opgave og lade dem finde og formidle viden, kan de selv producere videoer. Ved at lade dem selv producere videoerne "tvinges" de til at reflektere mere over den viden, de skal formidle. Da målgruppen for de færdige videoer er snæver, specifik og frem for alt lille, er kravene til kvaliteten og produktionen heller ikke særligt store.

Værktøjerne​

Alt efter hvad man skal bruge videoen til, og de krav til kvalitet og produktion som kommer deraf, så er der forskellige værktøjer og konstellationer man kan gribe. ​

Er kravene små, og skal det være let, så kan det meste klares med mobile enheder, såsom smartphone eller tablet. De fleste har et helt hæderligt kamera og tager ganske udmærkede videoer. Man kan få videoredigerings-apps til både iPhone, iPad og Android enheder, som er lette at anvende. 

Skal det være mere avanceret, skal man bruge et rigtigt videokamera, og et videoredigeringsprogram til PC. 

Læs mere om videoredigeringsprogram VSDC Free Video Editor 

Guide til at undervise med video

Med denne blogpost har ​Wistia lavet en god guide i at bruge video i undervisning (på engelsk). Følg linket nedenfor, for at gå til guiden.

Se guide i at bruge video i undervisning Wistia.com: Teaching with video​ ​

Redaktør