Kollaborative metoder

​En af de mest effektive metoder til at lære komplekst og abstrakt stof.

Gennem diskussion tvinger man så at sige kursisten til at udforske og udfordre sin egen viden gennem dannelsen af argumenter. På den måde aktiverer man en meget høj grad af refleksion, og derigennem en dybere læring.

Me​toder og teknikker

​​Hvis man gerne vil fordre læring gennem kollaborative metoder, kræver det ganske få trin:

  • Man skal have en opgave: en problemstilling som kursisterne skal diskutere. Helst uden én klar og enkel løsning
  • Man skal have et medie: et grupperum, fysisk eller virtuelt, tekstbaseret eller mere visuelt
  • Man skal være opmærksom på processen: diskussion er vigtig, men helst konstruktiv diskussion. Det kan være relevant at stille uddybende, kritiske og eventuelt provokerende spørgsmål, for at holde diskussionen i gang

Forslag til ​væ​rktøjer

Vil man gerne arbejde med kollaborative metoder med digitale værktøjer, så er der flere mulige værktøjer som byder sig: Man kan benytte sig af

  • Kursusportalens grupperum, eller de tilsvarende funktioner på eksempelvis Intrapol eller Praktikportalen. Disse primært tekstbaserede fora kan bruges til at diskutere emner i grupper. 
  • Visuelle værktøjer så som Padlet
  • Man kan samarb​ejde formidlende med Prezi
  • Online officedokumenter, hvor man kan arbejde simultant med Office365
  • Til længerevarende projekter kan man eventuelt supplere med en wiki, eksempel via Wikia.

V​il du vide mere?

Hvis du gerne vil læse mere om emnet er der et link en artikel her:

Funktions- og værktøjer til understøttelse af netbaseret kollaborativ læring – Artikel fra Tidsskrift for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (UNEV) af Annelise Agertoft​​


Redaktør