Kollaborative metoder

​En af de mest effektive metoder til at lære komplekst og abstrakte stof. Gennem diskussion tvinger man så at sige kursisten til at udforske og udfordre sin egen viden gennem dannelsen af argumenter. På den måde aktiverer man en meget høj grad af refleksion, og der igennem en dybere læring.​

Me​toder og teknikker

​​Hvis man gerne vil fordre læring gennem kollaborative metoder, kræver det ganske få trin:

  • Man skal have en opgave: en problemstilling som kursisterne skal diskutere. Helst uden én klar og enkel løsning
  • Man skal have et medie: et grupperum, fysisk eller virtuelt, tekstbaseret eller mere visuelt
  • Man skal være opmærksom på processen: diskussion er vigtig, men helst konstruktiv diskussion. Det kan være relevant at stille uddybende, kritiske og eventuelt provokerende spørgsmål, for at holde diskussionen i gang

Forslag til ​væ​rktøjer

Vil man gerne arbejde med kollaborative metoder med digitale værktøjer, så er der flere mulige værktøjer som byder sig: Man kan benytte sig af

  • Kursusportalens grupperum, eller de tilsvarende funktioner på eksempelvis Intrapol eller Praktikportalen. Disse primært tekstbaserede fora kan bruges til at diskutere emner i grupper. 
  • Visuelle værktøjer så som Padlet
  • Online samarbejde, projektstyring og chat i Squidhub
  • Man kan samarb​ejde formidlende med Prezi
  • Online officedokumenter, hvor man kan arbejde simultant med Office365
  • Til længerevarende projekter kan man eventuelt supplere med en wiki, eksempel via Wikia.

V​il du vide mere?

Hvis du gerne vil læse mere om emnet vi samlet en række links til forskellige artikler her:

Samarbejde, kooperation og kollaboration – forvirret?​ – Artikel fra Laeringsteknologi.dk (åbner i nyt vindue)

Funktions- og værktøjer til understøttelse af netbaseret kollaborativ læring – Artikel fra Tidsskrift for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (UNEV) af Annelise Agertoft​​

Redaktør