Mobil læring

​Smartphones og andre mobile devices er efterhånden allestedsnærværende, hvilket giver nye muligheder for læring. Fordele som low-dose-high-frequency og kontekstnærhed gør det til en meget interessant læringsform

Mobil læring

Mobile enheder i ud​​dannelse

Over de seneste år har både smartphones og tablets været igennem en kraftig udvikling. Det gør dem til et stærkt værktøj i læring og uddannelse. Der er en række årsager:

  • ​Man har dem i lommen: de kan være til stede i den kontekst hvor den lærte viden skal anvendes
  • De kan levere multimediebaserede lærematerialer
  • Man kan bruge dem til at interagere: man kan deltage aktivt i læringen

Brugsformer​

​I undervisning

Som også beskrevet i afsnittet IT-understøttet tilstedeværelsesundervisning, så kan mobiler bruges sammen med værktøjer som Sendsteps eller Padlet​​ til at gøre undervisningen mere interaktiv.

Udenfor undervisning

Der er flere måder, mobile enheder kan bruges til at facilitere læringe uden for konventionelle undervisningssituationer:

Kontekstnær læring 

Ved at gøre lærematerialer tilgængelige i den kontekst, hvor de skal bruges, giver det både større motivation og bedre fastholdelse af det lærte. I denne form er der oftest tale om mere passive lærematerialer. Det er materialer, som ligger tilgængelige for kursisten, som kursisten kan tilgå, når vedkommende har behov for det. Det er netop denne kontekstnærhed, som kan gøre mobiltelefoner til stærke læringsværktøjer. Når viden tilegnes så tæt på, eller endda i ​ den kontekst, hvor den skal anvendes, bliver transfer langt stærkere, da man anvender den lærte viden med det samme. 

Mikrolæring

En anden meget effektiv måde at anvende mobilmedieret læring er i formatet "low dose, high frequency", eller mikrolæring. Mikrolæring er i sin natur meget ligesom den "almindelige" e-læring de fleste kender, men er tilpasset til mobile enheder, og delt op i meget mindre dele. Fordelen ved denne tilgang er, at man hver gang man modtager en ny mikrolæringsbid, så bliver man mindet om det tidligere lærte, hvilket hjælper til at øge indlæringen. Det giver sammenhæng i læringen, uden trætheden som let kan opstå ved længerevarende lærematerialer. Det kan også give den ekstra bonus, at det ikke giver den samme fornemmelse af at være "på skolebænken".

Formgivning i mikrolæring

Mikrolæring er dog ikke "bare" klassiske lærematerialer delt op i mindre dele. Opdelingen er i høj grad en reflekteret proces, hvor hver "bid" struktureres til et passende mængde stof. En mængde stof, som giver mening som en lille, men sammenhængende enhed. Dette kaldes en "vignette". Forløbet i hver vignette skal struktureres til at kunne forstås, som et færdigt, enkeltstående produkt, men også til at kunne binde tråde til andre vignetter i samme overordnede forløb.

Redaktør