​​

Charlotte Friis Jensen

​Systemspecialist, teamkoordinator

Tlf. 38 66 97 47​​​Arbejdsområder

  • Kursusportalen
  • HR-manager
  • APOS
  • Trivselsmålinger


Mail: 

APOS/Leder-medarbe​jder-hierarkiet

Kursus​portalen​

HR-manager/E-rekrutt​ering

Trivselsm​ålinger​

Redaktør