Hvad er e-læring?

E-læring kan kort defineres som undervisning, der foregår digitalt via computer, tablet eller smartphone.

Definition på e-læring​ og læringsteknologi

E-læring er struktureret afgrænset digital undervisning, som helst skal indeholde en grad af interaktivitet. 

E-læring kan defineres som undervisning, der foregår digitalt via computer, tablet eller smartphone. Et e-læringskursus har klart definerede læringsmål og kursisten gennemfører selv kurset uden involvering af en underviser.  

E-læring anvendes enten til selvstudier, gruppelæring eller som en integreret del af eksempelvis tilstedeværelsesundervisning, hvor e-læring bruges før, under eller efter - blended learning.

E-læring er blot en af mange læringsteknologiske løsninger.

Læringsteknologiske løsninger defineres som de systemiske og/eller apparatmæssige metoder og den teknologi, som undervisningen drives af.


Redaktør