Samarbejde

RegionH E-læring udvikler e-læring i samarbejde med alle regioner, uddannelsesinstitutioner samt flere virksomheder og patientforeninger.