​Sektionen har fokus på udvikling af e-læringskurser og anden læring, formidlet via fx video, podcasts, animationer, Virtual Reality og gamification. Sektionen håndterer alle dele af læringsteknologisk produktion efter princippet "right sourcing", dvs. at viden akkumuleres i regionen, når der in-house bliver produceret e-læring til sundhedsvæsenet.​

RegionH E-læring vejleder også i brugen af læringsteknologi, afholder workshops og tilbyder hjælp til gør-det-selv løsninger. ​

RegionH E-​​læring er en selvstændig sektion sammen med Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), som hører under Center for HR og Uddannelse.​​