Historien

Sektionens historie

Sektion for læringsteknologi startede i 2007 som et pilotprojekt og blev fra januar 2008 etableret som en selvstændig enhed med 2 ansatte. Den var dengang den første af sin art i regionerne i Danmark.

Medarbejderne havde en baggrund indenfor projektledelse, it og læring og frem til 2011 var enheden organisatorisk og fysisk placeret i Rigshospitalets it-afdeling.

I 2012 blev enheden en egentlig fælles regional enhed placeret i det, der i dag hedder Center for HR og Uddannelse (CHRU).

I dag hedder RegionH E-læring officielt Sektion for Læringsteknologi og har sin egen sektionsleder og 12 medarbejdere med vidt forskellige baggrunde og kompetencer: projektledere, manuskriptforfattere, filmfolk, didaktikere, programmører og udviklere samt en grafiker, en animator og en journalist.

Sektionen hører under Enhed for Simulation og Læringsteknologi i CHRU. Digitalisering og e-lærings udbredelse

Da RegionH E-læring blev etableret i 2008, var holdningen til den nye læringsform generelt positiv. Men en positiv holdning betyder ikke nødvendigvis, at man automatisk tager det nye til sig, og for sektionen har det været et langt, sejt træk at nå dertil, hvor den er nu.  

For fire-fem år siden var der bekymring, fordi det ikke gik hurtigt nok med at få e-læringen udbredt i forbindelse med uddannelse og kompetenceudvikling. Siden er billedet vendt.  I dag er der næsten dagligt forespørgsler fra ansatte i regionen og andre dele af landet? om klassisk e-læring eller andre former for læringsteknologi.

I de første år var det ofte ildsjæle ude på de enkelte afdelinger, der tog initiativ til få lavet e-læring. Det kunne fx være en ansat på Neonatal Afdelingen på Juliane Marie Centeret, der så et behov for et kursus for yngre læger i genoplivning af spædbørn.

De senere år har man også på ledelsesplan for alvor fået øje på mulighederne i e-læring, og det har været med til at give efterspørgslen et løft. I dag kombineres mikrolæring ofte med lidt større forløb, hvor den viden, kursisterne kan tilegne sig, ligger som perler på en snor. Kurset bliver på den måde en form for opslagsværk, de kan vende tilbage til, så der ikke behøver at tage det hele ét hug.

Siden 2019 har et af regionens fokusområder været Digitalisering, et pejlemærke for, hvordan vi lever op til patienternes forventninger og til den politiske version. Et område, som vi skal lykkes med for at drive et bedre sundhedsvæsen og som et svar på fremtidens udfordringer.

At regionen nu vælger dette som fokusområde gør for RegionH E-læring, at vi for at gøre det endnu bedre for det kliniske personale, måske kan være med til at klæde borgere/patienter på i fremtiden.


Redaktør