Historien

Sektion for læringsteknologi startede i 2007 som et pilotprojekt og blev fra januar 2008 etableret som en selvstændig enhed med 2 ansatte. Den var dengang den første af sin art i regionerne i Danmark.

Medarbejderne havde en baggrund indenfor projektledelse, it og læring og frem til 2011 var enheden organisatorisk og fysisk placeret i Rigshospitalets it-afdeling.

I 2012 blev enheden en egentlig fælles regional enhed placeret i det, der i dag hedder Center for HR og Uddannelse (CHRU).

I dag hedder RegionH E-læring officielt Sektion for Læringsteknologi og har sin egen sektionsleder og 12 medarbejdere med vidt forskellige baggrunde og kompetencer: projektledere, manuskriptforfattere, filmfolk, didaktikere, programmører og udviklere samt en grafiker, en animator og en journalist.

Sektionen hører under Enhed for Simulation og Læringsteknologi i CHRU. Redaktør