Bliv bedre til affaldssortering med e-læring

​Hvordan skaffer man sig af med brugte engangshandsker, sakse og skalpeller, pap, aviser og tidsskrifter på den rigtige måde? Affaldssortering er ikke altid lige til, men nu kan regionens medarbejdere få hjælp via e-læring. E-læringen understøtter regionens affaldskoncept, der sikrer, at affaldet bliver håndteret korrekt og at mest muligt bliver genanvendt.

Vent...

Af Trine Kit Jensen

I Region Hovedstaden produceres i øjeblikket omkring 17.000 ton affald om året, svarende til ca. 2 ton i timen. Tidligere er meget affald blevet brændt, men for at skåne miljø og klima, er der i regionens affaldsressourceplan sat et mål om, at 40 procent af affaldet skal genanvendes i 2025. Derfor er der udviklet et fælles affaldskoncept til regionens hospitaler, som gør det lettere for medarbejderne at sortere affaldet og øger mulighederne for genanvendelse af ressourcerne i affaldet.

I samarbejde med firmaet Trashy People og brugergrupper på tre hospitalsafsnit har Center for Ejendomme fået designet en række mærkater i forskellige farver, som sættes på affaldsbeholdere til de forskellige typer affald.  Ud over den overordnede affaldstype som fx "batterier", "pap" og "risikoaffald" er de enkelte mærkater forsynet med 1-3 korte tekster, der skal hjælpe medarbejderne yderligere på vej, så affald ikke ender det forkerte sted.  


E-læringen er udformet som en quiz/test med spørgsmål til og svar på, hvordan nogle af de mest almindelige typer affald i klinikken skal bortskaffes. En hel del af spørgsmålene omhandler affaldstyper, hvor der desværre ofte er tvivl og sker fejlsortering.

Den primære målgruppe for testen er sundhedsfagligt personale, men testen kan tages af alle medarbejdere. Hvis der er spørgsmål, som ikke er relevante, kan du fortsætte til næste spørgsmål uden at besvare. Testen tager ca. 10-15 min. at gennemføre

Da affaldshåndtering er et område i konstant udvikling, vil der løbende ske forbedringer til gavn for medarbejdere og miljø.  


 Screendumps fra kurset


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor