​​

Digitale kompetencekort skal styrke læringsudbytte hos sygeplejestuderende

I et pilotprojekt begyndte sygeplejestuderende på Herlev og Gentofte Hospital i februar at afprøve et sæt nye digitale kompetencekort, der har som mål at styrke læringsudbyttet under klinikforløbet på 6. semester. De digitale kort er udviklet i et samarbejde mellem RegionH E-læring og Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling under Center for HR og Uddannelse. ​

Vent...

Af Trine Kit Jensen


Kompetencekort har længe været i spil i forhold til færdiguddannede sygeplejersker, der skal opnå nye færdigheder. Men kompetencekort til sygeplejestuderende er noget nyt.

Idéen opstod oprindelig hos John Wiseman Jensen, klinisk underviser i Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital, der her har udviklet kompetencekort til de studerende i analog form. Han er sammen med to kliniske vejledere fra Herlev og Gentofte Hospital også med i den projektgruppe, som står bag den digitale version, der bliver afprøvet i pilotprojektet fra februar til juni.

De digitale kompetencekort kan både tilgås via computer og via smartphone.

- Fordelene ved den digitale udgave af kompetencekortene er, at de studerende ved hjælp af adgangskode direkte til deres personlige digitale kompetencekort kan tilgå dem hvor som helst og ikke skal rende rundt med en stak papirer, der risikerer at blive væk. I forhold til den viden, de studerende skal erhverve sig, kan vi i e-læringen også linke til fx kliniske vejledninger og små videoer, siger projektleder Karen Buur, Sektion for Uddannelse og Uddannelsesudvikling. 

Fire sygeplejefa​glige temaer

Der er til både det medicinske og kirurgiske spor udviklet kompetencekort med 4 forskellige sygeplejefaglige temaer: Hygiejne, medicin, teknologi og instrumentelle handlinger samt tværprofessionel kommunikation og patientsikkerhed.

Disse temaer er centrale på 6. semester, der har fokus på selvstændig klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab, og når de studerende under klinikforløbet arbejder med kortene, opnår de løbende kompetencer inden for semestrets mål for læringsudbytte. Hvert af de 4 temaer har et videnskort, et færdighedskort og et kompetencekort. Til hvert af disse kort er der knyttet et gennemførelsesark og en litteraturliste.

Arbejdet med kompetencekortene er et tilbud til den studerende og skal ses som et supplement til den individuelle studieplan. Det er først og fremmest den studerendes eget ansvar at komme omkring indholdet, men der lægges op til, at det aftales med den kliniske vejleder, hvornår den studerende er parat til at arbejde med de enkelte kort og hvornår de afslutter dem.

Det er tanken, at de studerende efter at have gennemgået kompetencekortene skal have feedback fra den kliniske vejleder, men ikke i form af "bestået" eller "ikke bestået, så det opleves som en eksamen. 

"Fordelene ved den digitale udgave af kompetencekortene er, at de studerende ved hjælp af adgangskode direkte til deres personlige digitale Kompetencekort kan tilgå dem hvor som helst og ikke skal rende rundt med en stak papirer, der risikerer at blive væk. .."
Projektleder Karen Buur, Sektion for Uddannelse og Uddannelsesudvikling​

Gode erfaringer med ​de analoge kort

Erfaringerne fra anvendelsen af de analoge kort i Akutmodtagelsen viser, at de studerende ikke har set dem som en ekstra opgave, men som en måde at kombinere teori og praksis på, der på struktureret vis hjælper dem med at komme omkring læringsmålene. De oplever også, at de kommer hurtigere fra start i deres klinikophold og at kompetencekortene er med til at synliggøre deres faglige udvikling – både for dem selv og for omgivelserne.

Projektleder Karen Buur har et håb om, at pilotprojektet på Herlev og Gentofte Hospital kan bane vej for, at de digitale kompetencekort bliver udbredt som et tilbud til 6. semesterstuderende på alle hospitaler i Region Hovedstaden.

- Måske kan de på sigt også blive skrevet ind i semesterbeskrivelsen på Københavns Professionshøjskole, siger hun.  ​
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor