​​

E-læringskursus om skærpet underretningspligt til psykiatrien

​Sundhedsprofessionelle i psykiatrien har lige som andre offentligt ansatte skærpet underretningspligt og skal give kommunen besked, hvis de får kendskab til børn og unge, der kan have brug for særlig støtte. Et nyt e-læringskursus giver dem viden og træning, der skal gøre dem mere fortrolige med underretningspligten, som af mange grunde kan være svær at håndtere. ​

Vent...

Af Trine Kit Jensen

 

-  Mit håb er, at vi kan skabe større fortrolighed i forhold til underretningspligten hos de sundhedsprofessionelle og få afkræftet myter om, hvad der sker, hvis man underretter, så børn og unge, der har brug for støtte i kommunalt regi, kan få den så tidligt som muligt. 

Sådan beskriver Bettina Skovmand, ledende socialrådgiver i BUC Hovedstaden, målet med et nyt e-læringskursus om den skærpede underretningspligt. Som en af de bærende kræfter bag udviklingen af kurset, har hun været med til at udarbejde cases, kvalificere det faglige indhold og også lagt stemme til kursets speak. 

Den skærpede underretningspligt gælder både børn og unge, der selv er patienter i psykiatrien og børn af de voksne patienter. Målgruppen er derfor sundhedsprofessionelle i hele RHP. 

Baggrunden for kurset er, at mange medarbejdere i psykiatrien kan være usikre på, hvornår og hvordan der skal underrettes. Derudover kan de nogle gange tøve med at underrette, fx fordi de oplever, at underretningsretningspligten ikke harmonerer med den tavshedspligt, de også er underlagt. En anden grund kan være, at de ser det som deres kerneopgave at varetage behandlingen af patienterne og er urolige for, at det vil gå ud over behandlingsalliancen og dermed den sundhedsfaglige indsats, hvis de underretter. Fx kan der i voksenpsykiatrien være bekymring for, at en mor eller far ikke møder op til behandlingen, hvis kommunen får en underretning om deres barn. 

- Mange tror, at man med en underretning blot påfører man familien endnu en bekymring, men man underretter jo ikke for at give familien mere at slås med. Man gør det for at give dem hjælp til at tackle det, de slås med, siger Bettina Skovmand. 

 FAKTA

​Alle offentligt ansatte har skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis de under tjenesten får kendskab til eller grund til at antage: 

  • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

  • At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold

  • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund barnets eller den unges ulovlige skolefravær

  • At et barn eller en unge har været udsat for overgrebSvært og komplekst

​Det nye e-læringskursus er blevet til i samarbejde med RegionH E-læring på initiativ fra Center for Psykiatrisk Simulation (Campus for Psykiatrisk Simulation). 

Allan Kragh blev her ansat som kursusleder 1. januar, hvor han tog over som tovholder på projektet efter en anden CAPS-medarbejder. Han har deltaget i den sidste finpudsning af kurset og med sin viden om e-læring fra tidligere jobs bidraget til at gøre formidlingen skarp. 

Som kursusleder anerkender Allan Kragh, at det at underrette kan være svært: 

- Men netop derfor er der i psykiatrien et stort behov for, at vi får formidlet viden på området, så medarbejderne i højere grad bliver fortrolige med underretningspligten. Vi ved godt, at vi tager fat i noget, der er svært og komplekst, men vi kan ikke bare sige, at det der med at underrette, det er ikke vores opgave. 


To moduler

​E-læringskurset består af to moduler. Modul 1 giver viden om og træning i, hvornår underretningspligten gælder og hvordan man underretter. Juraen er her suppleret med refleksionsøvelser, hvor medarbejderne i en række konkrete cases skal tage stilling til, om de vil underrette eller ej. 

- Med reflektionsøvelserne sætter vi medarbejderne i en situation, hvor de skal vurdere, hvad der taler for og hvad der taler imod underretning. Det er ikke sort/hvidt, og den slags kan være svært at formidle med e-læring, men det er det, vi prøver at lægge arm med i kurset, siger Allan Kragh. 

Refleksionsøvelserne er tilpasset hhv. Børne-og Ungdomspsykiatrien og Voksenpsykiatrien, så medarbejderne kan vælge de øvelser, der er mest relevante for deres hverdag. Efter de enkelte   øvelser giver Bettina Skovmand sin vurdering af de cases, der hører under BUC, mens socialrådgiver Kit Bjerre Duus, PC København, tager sig af de cases, der hører til under Voksenpsykiatrien. 

Også modul 2 er opdelt, så det henvender sig til hhv. medarbejdere i Børne- og Ungdomspsykiatrien og Voksenpsykiatrien. Dette modul giver viden om og træning i at håndtere udbredte bekymringer for og misforståelser om underretningspligten. Det indeholder tre emner, som medarbejderne kan vælge til efter behov: "Den gode underretning", "Den værdige samtale" og "Det gør kommunen".  


"Den gode underretning" handler om, hvilke oplysninger en underretning skal indeholde og hvordan indholdet skal formidles for at få den bedst mulige effekt for barnet. I "Den værdige samtale" får medarbejderne hjælp til, hvordan de som behandlere kan tale med forældre om bekymringen for et barn, og en mor og en far fortæller i lydoptagelser, hvad der har haft betydning for deres oplevelser af samtaler om underretning. Endelig giver afsnittet "Det gør kommunen" behandlerne bedre indblik i, hvad der sker i kommunen efter en underretning, så de er bedre rustede til at håndtere tvivl og bekymringer hos forældrene. To myndighedssocialrådgivere svarer efterfølgende på typiske spørgsmål fra klinikere om emnet. 

Gå til e-læringskurset "Bliv mere fortrolig med din skærpede underretningspligt"​

​Linket åbner Region Hovedstadens kursusportal, hvor du skal tilmelde dig.

Også simulationsku​​rsus

​Medarbejdere der gerne vil have mere træning i samtaler med forældre om underretning, kan supplere e-læringskurset med et simulationskursus i emnet, som CAPS også står bag. Dette kursus varer en hel dag og byder på både teori, simulerede forældresamtaler med skuespillere og efterfølgende refleksion. ​

Her kan du læse en beskrivelse af og tilmelde dig til simulationskurset "At tale med patienter om underretning"

​Linket åbner Region Hovedstadens kursusportal, hvor du skal tilmelde dig.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor