E-læring om diabetes til ortopædkirurgiske afdelinger

​Kan en kombination af e-læring og face-to-face undervisning af læger og sygeplejersker på ortopædkirurgiske afdelinger gøre en forskel for patienter med diabetes?  Det undersøger Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og fire endokrinologiske afdelinger i Region H i et kvalitetsudviklingsprojekt, som et kursus fra RegionH E-læring er en del af.  

Vent...

​Tekst: Journalist Trine Kit Jensen  • Hvordan identificerer man patienter med diabetes?
  • Hvilken betydning har diabetes for faste og operation??
  • Hvilke blodsukkerværdier kræver handling?


Diabetesbehandling under indlæggelse er kompleks, fordi blodsukkeret påvirkes af mange forskellige faktorer. Både et for lavt og et for højt blodsukker kan have alvorlige konsekvenser. I samarbejde med SDCC og de endokrinologiske afdelinger på Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital og Herlev-Gentofte Hospital har Region H E-læring derfor udarbejdet et kursus til læger og sygeplejersker på ortopædkirurgiske afdelinger.  


E-læringskurset er bygget op omkring fem cases, som illustrerer forskellige problemstillinger i forhold til patienter med diabetes. Undervejs er der en række stoppunkter, hvor kursisterne  bliver præsenteret for en række handlemuligheder, de skal vælge imellem i forhold til de enkelte cases. På baggrund af deres valg får kursisterne efterfølgende tilbagemeldinger, og på den måde lærer de, hvordan situationerne skal håndteres.

E-læringskurset rummer også en "vidensbank" med beskrivelser, simulationer, video, animationer og links til gældende vejledninger. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål i forhold til patienter med diabetes, kan kurset derfor bruges som opslagsværk.

 

Behov for mere viden og nye undervisningstilbud

Det er overlæger, kliniske sygeplejespecialiser og diabetessygeplejersker fra de fire endokrinologiske afdelinger, der står bag det faglige indhold i e-læringen.

Kurset indgår i kvalitetsudviklingsprojektet EMUDO - "Effekten af et målrettet uddannelsesforløb om diabetesbehandling til læger og sygeplejersker på ortopædkirurgiske afdelinger". Her bliver det undersøgt, om et uddannelsesforløb baseret på blended learning, der kombinerer e-læring og face-to-face undervisning, kan gøre en forskel.

De endokrinologiske afdelinger på hospitalerne i Region Hovedstaden har allerede en række kursustilbud relateret til diabetesbehandling. Men en intern undersøgelse har vist, at personalet på både medicinske og kirurgiske afdelinger mangler viden og færdigheder på området. En af årsagerne kan være, at de af forskellige grunde kan have svært ved at deltage i undervisningstilbud, der alene er baseret på fremmøde.

Målet med det blendede forløb er derfor at tilbyde undervisning, der er mere fleksibel i forhold til tid og sted for læringen, samtidig med at muligheden for dialog og feedback bliver bevaret.

Undervisningsforløbet er i gang med at blive implementeret på de involverede hospitaler, og når implementeringen er afsluttet om et år, vil evalueringen blive brugt til at justere og forbedre forløbet. På sigt er det meningen, at forløbet også skal være tilgængeligt på andre ortopædkirurgiske afdelinger. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor