​​​

E-læring og podcast om tvang i psykiatrien

​Lovgivningen omkring tvang i psykiatrien er kompleks, og for plejepersonalet kan det være svært at få overblik over de mange regler på området. Det gælder både i forhold til anvendelse af tvang og i forhold til dokumentation. På Psykiatrisk Center Sct. Hans skal et e-læringskursus og en podcast være med til at give personalet praksisnær viden om, hvordan de navigerer på feltet. ​​

Vent...

Af Trine Kit Jensen

Efter en lægesamtale er patienten Peter voldsomt kørt op. Inde på hans stue har en sygeplejerske forgæves forsøgt at tale ham til ro. Da det viser sig, at lægen ikke har ordineret beroligende medicin, som Peter nu forlanger, råber han højere og højere. Han går tættere og tættere på sygeplejersken, løfter en knyttet næve og truer med at slå hende ihjel. Så trykker hun på alarmen.

"På afdeling M foregår tvang uhyre sjældent. Dette gør, at vi ikke får rutine i de arbejdsgange, der er omkring en tvangssituation..." ​
siger kl. sygeplejespecialist Lene Stenholm Rasmussen
fra Psykiatrisk Center Sct. Hans​

Sådan forløber det første scenarie med den fiktive patient Peter, som er gennemgående figur i et e-læringskursus og en podcast om tvang i psykiatrien. De to digitale læringsforløb er blevet til i et samarbejde mellem Psykiatrisk Center Sct. Hans og RegionH E-læring, og målgruppen er sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Lovgivningen omkring tvang i psykiatrien er kompleks, der er mange VIP-vejledninger på området og samtidig skal dokumentationen være i orden. Det kan være en stor mundfuld, og målet med e-læring og podcast har været at lette formidlingen af stoffet, så det i hverdagen bliver lettere for plejepersonalet at navigere på feltet.

- På afdeling M foregår tvang uhyre sjældent. Dette gør, at vi ikke får rutine i de arbejdsgange, der er omkring en tvangssituation. Derfor har vi set nogle episoder, der viste usikkerhed på området, og behov for mere viden om, hvem der skal gøre hvad hvornår. Det har der været brug for at stille skarpt på med en pædagogisk formidling, der highlighter det væsentligste, og derfor kom e-læring og podcast i spil, fortæller klinisk sygeplejespecialist Lene Stenholm Rasmussen, Afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Hun har sammen med klinisk sygeplejespecialist Mette Bruun Ibsen fra samme afdeling og en gruppe kollegaer stået for det faglige indhold i de to digitale læringsforløb. Begge har også deltaget i manuskriptskrivning og medvirker i både e-læring og podcast.

På billedet ses en patient, som fastholdes af personalet

Genken​delige situationer

Indholdet i e-læring og podcast er grundlæggende det samme. Plejepersonalet får viden om lovgrundlaget for anvendelse af tvangsforanstaltninger og indsigt i, hvordan det fortolkes i praksis.  Derudover får de viden om egne ansvars- og kompetenceområder, brugen af mindstemiddel-princippet, iværksættelse af sygeplejehandlinger og dokumentation i Sundhedsplatformen.

Fælles for e-læring og podcast er også, at de er bygget op omkring en række scenarier, der gennem et forløb med den fiktive patient Peter præsenterer de mest anvendte tvangsforanstaltninger. Det sker i e-læringen via videofilm og i podcasten via lydbilleder, der fungerer som optakt til afsnit af mere faktuel karakter.   

- Når stoffet bliver koblet op på en patient og nogle situationer, man ville kunne møde i sin hverdag, bliver det mere praksisnært og nemmere at forholde sig til, end hvis man sidder med en masse lovstof og VIP-vejledninger. Det bliver nærværende og vækker genklang på en anden måde, siger Lene Stenholm Rasmussen.

Patienten Peter er en skuespiller, men alle andre medvirkende i e-læring og podcast er ansatte på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Det gælder både i scenarierne og i de afsnit, hvor der med fokus på forskellige emner formidles viden om tvang. Dette er også med til skabe autenticitet.

Implementeringsplan p​​å plads

I forhold til implementering af det nye undervisningsmateriale er der for Afdeling M udarbejdet en implementeringsplan, som løber over tre år. Alle skal det første år tage e-læringen, mens de det følgende år skal lytte til podcasten. Tredje år vil der være frit valg mellem e-læring og podcast.  

De to digitale læringsforløb suppleres med simulationstræning, der er udviklet i samarbejde med CAPS (Campus For Psykiatrisk Simulation). Her er der tale om en hel dag hvor vedligeholdelsestræningen for personalet er bygget op omkring 3 cases, hvor der er fokus på deeskalering, fastholdelse og bæltefiksering.

Mens podcasten om tvang i psykiatrien først for nylig er færdigproduceret, har e-læringen været på banen i trekvart år. Simulationstræningen kører på andet år, og Afdeling M kunne 1. marts fejre et år helt uden tvangsfiksering.

- De seneste mange år har vi været nede under 5, men det er første gang vi har et år helt uden tvangsfikseringer. Så noget i vores indsats og tilgang må virke, siger Lene Stenholm Rasmussen.

Selv om e-læring og podcast er udviklet med afsæt på Psykiatrisk Center Sct. Hans, vil de to digitale læringsforløb også kunne anvendes andre steder i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Se kurset "Tvang i psykiatrien" i Kursusportalen
​​
Lyt t​il podcasten "Tvang i psykiatrien"​​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor