Hjælp til bedre genoptræningsplaner med ny hjemmeside

De fem regioner indgik i 2018-2020 et samarbejde om at understøtte arbejdet med genoptræningsplaner til patienter med erhvervet hjerneskade. 

Formålet er at styrke kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle og arbejdsgange ved udarbejdelse af genoptræningsplaner med inddragelse af patient og pårørende i hht. gældende lovgivning.

Vent...

Den Gode Genoptræningsplan - GGOP

Det nationale projekt Den Gode Genoptræningsplan har oprettet en hjemmeside med værktøjer til udarbejdelse af genoptræningsplaner.

Siden henvender sig primært til sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med hjerneskaderehabilitering, men dele af materialet er generisk og kan anvendes bredt.

På hjemmesiden finder du blandt andet korte animationsfilm om gældende lovgivning, lommekort og undervisningsmateriale, som frit kan anvendes til udlevering og undervisning samt formuleringsforslag til brug direkte i genoptræningsplanen.

Formålet med projekt GGOP

Formålet med projektet er at styrke kompetenceudviklingen af sundhedsprofesionelle samt styrke arbejdsgange ved udarbejdelse af genoptræningsplaner med inddragelse af patient og pårørende i hht. gældende lovgivning på området.Regional indsats

Den regionale indsats er i første fase at bidrage med kompetenceudvikling af de sundhedsprofessionelle og i anden fase at afdække og implementere arbejdsgange, som kan sikre relevant faglighed og patientinddragelse ved udarbejdelse af patientplaner. Særligt ift. patienter med lettere kognitive vanskeligheder og/eller som er udskrevet fra en relevant ikke-neurologisk afdeling.

National indsats

På nationalt plan går indsatsen ud på at sikre ensartethed på tværs af de fem regioner. Det handler fx om at udarbejde materiale til formidling vedr. den gældende lovgivning om genoptræningsplaner og udarbejde en fælles strategi for implementering, evaluering, justering og forankring.


Hjemmesiden GGOP er udviklet af det landsdækkende projekt støttet af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet og er produceret af specialist i neurologisk fysioterapi Karin Spangsberg Kristensen i et samarbejde med RegionH E-læring i 2020.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor