Hjælp til gør-det-selv e-læring og workshops med fokus på digitale virkemidler

​Corona-krisen har betydet, at flere nu tænker i online undervisning i stedet for eller som supplement til undervisning med fremmøde. Har I lyst til selv at give jer i kast med at udvikle et e-læringskursus eller brug for en workshop med inspiration til it-støttet undervisning og læring? Så er der hjælp at hente hos RegionH E-læring. 

Vent...

Af Trine Kit Jensen


Gør-det-selv løsningen indebærer, at I selv producerer e-læringskurset - med hjælp og rådgivning fra specialisterne i RegionH E-læring.

Hjælpen kan f.eks. bestå i introduktion til programmet Storyline, som er det forfatterværktøj, der typisk bliver brugt til produktion af e-læring. Undervejs er der løbende mulighed for teknisk support til programmet, lige som I kan få vejledning i, hvilke pædagogiske overvejelser, der skal til i forbindelse med udformningen af e-læringen, hvis den skal fungere bedst muligt.

Det kan f.eks. handle om, hvordan indholdet skal struktureres for at gøre e-læringen spændende og fastholde målgruppen. Eller det kan handle om, hvordan man giver målgruppen feedback på den mest hensigtsmæssige måde. I skal være opmærksomme på, at gør-det-selv modellen ikke omfatter hjælp til det faglige indhold.

Udforskning af it-støttet undervisning

RegionH E-læring tilbyder også workshops, hvor deltagerne kan udforske potentialet i at anvende it-støttet undervisning og læring som supplement til den traditionelle fremmødeundervisning.

Deltagerne bliver her introduceret for centrale begreber inden for it-støttet undervisning og læring, så de får et fælles fundament at stå på og taler samme sprog. De bliver præsenteret for forskellige digitale virkemidler, og sammen med underviserne fra RegionH E-læring får de lejlighed til at reflektere over, hvad de forskellige redskaber og virkemidler hver især kan bidrage med i forhold til undervisning.

Efter de indledende manøvrer byder workshoppen på gruppearbejde. Her arbejder deltagerne med at omsætte dagens inspiration til konkrete idéer, der kan indgå i et læringsforløb. Idéerne præsenteres og kvalificeres efterfølgende i plenum, og inden deltagerne går hjem, samles der op på, hvordan de kan komme videre med ideerne til it-støttet undervisning og læring.

I de to cases nedenfor fortæller to undervisere om deres erfaringer med hhv. gør-det-selv e-læring og workshoppen om digitale virkemidler. 


CASE 1: Gør-det-selv e-læring

Sygeplejerske Louise Møller, kursusleder, CAMES

Gør-det-selv-projekt: E-læringsmodul til Robotkirurgisk uddannelse for operationssygeplejersker og læger i hoveduddannelse

Sygeplejerske Louise Møller er sammen med overlæge Jan Jepsen ansvarlig for udviklingen af regionens egen uddannelse for operationssygeplejersker og læge i hoveduddannelse, der skal assistere ved robotkirurgi. Hun har med hjælp fra RegionH E-læring selv produceret et e-læringsmodul, der fungerer som forberedelse til uddannelsens fremmødemoduler.

I fremmødeundervisningen bliver der trukket på kursisternes forhåndsviden fra E-læringen, og det betyder, at der her er mere tid til den praktiske hands-on træning med robotten.

-  På et indledende møde med RegionH E-læring fik vi at vide, at vi enten kunne få dem til at stå for det hele eller vælge at gøre det selv - med mulighed for ubegrænset support til e-læringsprogrammet Storyline, fortæller Louise Møller.

Louise Møller arbejder fuld tid på udviklingen af uddannelsen i robotkirurgi og havde derfor tiden til at sætte sig ind i Storyline-programmet. Samtidig så hun det som en fordel, at hun med gør-det-selv løsningen kunne sætte alt op, præcis som hun gerne ville have det.

- Inde i mit hoved havde jeg en masse billeder af, hvordan det skulle se ud, og jeg tænkte, at det nok ville være svært at forklare for andre, siger hun. 

Overkommelig udfordring

Før Louise Møller gik i gang med gør-det-selv projektet, havde hun et par møder med en e-læringsspecialist, som introducerede hende til funktionerne i Storyline. Så kom Corona-krisen og under nedlukningen med hjemmearbejde fik hun support via Skype for Business, når der var behov.

- På Skype-møderne delte vi skærm, og der røg også en del mails frem og tilbage. Bl.a. fik jeg screendumps med pile, som gav anvisninger på, hvor jeg skulle klikke for at komme videre, hvis der var noget, jeg ikke kunne finde ud af eller havde stirret mig blind på, siger hun.

Louise Møller lægger ikke skjul på, at det var en udfordring at lære Storyline at kende, men udfordringen var til at overkomme.

- I forhold til det tekniske anser jeg ikke mig selv for at være en haj, og man behøver ikke at være et it-geni for at kaste sig ud i det, siger hun.

På baggrund af sine egne erfaringer tøver hun ikke med at anbefale gør-det-selv løsningen til andre, men understreger at processen er tidskrævende. Samarbejdet med RegionH E-læring er hun meget tilfreds med.

- Der var supergodt, og der var slet ingen bump på vejen, siger hun. CASE 2: Workshop om digitale virkemidler

Socialrådgiver og cand.soc. Birgitte Kofod, underviser på Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri

Birgitte Kofod deltog i workshoppen om digitale virkemidler sammen med seks andre undervisere fra Skolen for Recovery og lederen af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, som skolen hører under.

Skolen for Recovery tilbyder gratis kurser til patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Fælles for kurserne er, at de fra forskellige vinkler omhandler, hvordan man kan få et godt liv på trods af psykiske udfordringer.

Workshoppen om digitale virkemidler kom i stand i kølvandet på corona-nedlukningen i foråret, som betød, at skolens fremmødekurser blev lukket ned.

- Vi havde prøvet at afholde et af vores kurser som webinar via Skype og havde også udviklet noget kursusmateriale til vores hjemmeside. Men vi ville gerne klædes bedre på til fremadrettet at tilbyde noget undervisning online - corona eller ej, fortæller Birgitte Kofod.

På workshoppen blev deltagerne bl.a. introduceret til den digitale opslagstavle Padlet og prøvede "hands on", hvordan alle her kan bidrage med tekst eller andet til opslagstavlen, så der er noget fælles at tale ud fra. Derudover blev de eksempelvis præsenteret for quiz-værktøjet Kahoot, PowerPoint med speak, muligheden for at anvende små film fra YouTube og muligheden for at tilknytte podcasts, som kursisterne kan lytte til før eller efter et kursus.

Konkret og virkelighedsnært

Med afsæt i et af de kurser, Skolen for Recovery tilbyder, arbejdede deltagerne undervejs også med at udvikle idéer til, hvordan forskellige digitale virkemidler kunne komme i spil her.

-  De virkemidler, vi blev præsenteret for på workshoppen, blev koblet til et materiale, som vi i forvejen anvender og alle sammen kender. På den måde blev det meget konkret og meget virkelighedsnært i forhold til vores praksis, siger Birgitte Kofod.

Workshoppen var med til at overbevise hende om, at der er et stort læringsmæssigt potentiale i at inddrage digitale virkemidler. Samtidig blev hun meget bevidst om, at de skal bruges med pædagogisk omtanke.

-  Vi skal ikke integrere de her virkemidler for bare at være "smarte i en fart", men have fokus på læringsmålet for et kursus og ud fra det vurdere, om vi skal bruge virkemiddel a, b eller c.  Den problemstilling var underviserne fra RegionH E-læring gode til at tale ind i, siger hun.

Efter workshoppen har deltagerne fra Skolen for Recovery sammensat en lille gruppe, der nu skal lægge en plan for, hvordan man kommer videre med at integrere digitale virkemidler i skolens kurser.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor