Mere e-læring til Grønland

​Et e-læringskur​sus i rengøring og håndtering af endoskoper tog for nylig turen til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og nu har der igen været bud efter e-læring på hospitalet. Denne gang er der tale om en e-læringstest i anatomi og fysiologi, som skal hjælpe erfarne anæstesisygeplejersker i Grønland med at holde deres kompetencer ved lige.   ​

Vent...

Af Trine Kit Jensen

Mens endoskopkurset anvendes i forbindelse med oplæring af nyt personale på endoskopiafsnittet på Dronning Ingrids Hospital, er det hospitalets anæstesisygeplejersker, der har efterspurgt den såkaldte "anafys-test", som de nu har fået adgang til.  

E-learningstesten i anatomi og fysiologi omhandler 10 forskellige emner og blev oprindelig udviklet til basissygeplejersker som forberedelse til specialuddannelserne i intensiv sygepleje og anæstesiologisk sygepleje. Men testen anvendes også som led i bestræbelserne på at holde kompetencerne ved lige hos erfarne anæstesisygeplejersker. Det sker bl.a. på Herlev Hospital, hvor anæstesisygeplejerske Karin Ellemose Hansen tidligere har arbejdet. Hun har de seneste to år haft orlov for at arbejde i Grønland, og det er hende, der sammen med en af de danske kolleger på Dronning Ingrids Hospital har efterspurgt adgang til testen.  

- Mange af de anæstesisygeplejersker, der kommer herop, er modne folk, som har stor erfaring og vi er gode til vores arbejde. Men man kan godt komme til at glemme teorien bag, og da vi har et arbejdsområde, hvor kerneopgaven er at holde liv i patienterne og have styr på kroppens funktioner under bedøvelse og operation, er det vigtigt, at kompetencerne vedligeholdes. E-læringstesten handler om respiration, syre-base området og alle de andre ting, vi står med hver eneste dag, og som det er sundt for os halvgamle anæstesisygeplejersker at få rusket op i, siger Karin Ellemose Hansen.


Karin Ellemose Hansen oplever, at efteruddannelsesmulighederne for anæstesisygeplejersker generelt er begrænsede. Arbejder man i Grønland, kan det desuden være svært at komme afsted til et kursus eller en temadag i Danmark. Derfor er hun glad for, at anæstesisygeplejerskerne på Dronning Ingrids Hospital nu får mulighed for at genopfriske deres viden via e-læringen.

- Det er mange steder obligatorisk at tage kurser i brandslukning og håndhygiejne med jævne mellemrum, men i forhold til den tunge teori på vores kernearbejdsområder, bliver der ikke rigtig stillet krav om, at vi som anæstesisygeplejersker skal bevise noget, siger hun. 

Afdelingssygeplejerske bakke​​r op

På Dronning Ingrids Hospital er der i anæstesien 10 fastansatte sygeplejersker og en håndfuld vikarer, som træder til, når det faste personale er på kystrejser andre steder i Grønland.

Afdelingssygeplejersken på anæstesiafdelingen bakker op om, at der skal være fokus på vedligeholdelse af kompetencer, men præcis hvordan anafys-testen skal anvendes på hospitalet i Nuuk, er endnu ikke besluttet.

- Det skal vi finde ud af sammen. Umiddelbart tænker jeg ikke, at vi skal bruge e-læringen som en test, vi hver især skal bestå, men som et redskab til fælles læring. Sammen kunne vi fx tage et emne op og ud fra det, vi har læst, så gennemgå de udfordringer, vi står med i vores arbejde. Men det kan også være, at vi skal starte med at tage testen for at se, hvor hullerne i vores viden er størst, siger Karin Ellemose Hansen.  

Britta Toftlev Johansen fra Sektion for Kompetenceudvikling under Center for HR og Uddannelse er teoretisk ansvarlig for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje. Hun står bag det faglige indhold i anafys-testen i samarbejde med Lise Wolder, der er teoretisk ansvarlig for specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Britta Toftlev Johansen glæder sig over, at e-læringen nu også har fundet vej til Grønland.

-  Det er da bare dejligt, at så mange som muligt bruger den, siger Britta Toftlev Johansen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor