​​​​

Ny e-læring hjælper ledere og vagtplanlæggere med at holde styr på arbejdstidsregler

​Hvordan lægger man en god vagtplan, der overholder arbejdstidsreglerne? Og hvordan tackler man uforudsete udfordringer i driftsfasen? Det kan ledere og vagtplanlæggere for ansatte i skiftende tjeneste under Sundhedskartellet, FOA og HK få viden om i nyt e-læringskursus.   ​

Vent...

Af Trine Kit Jensen

Arbejdsmiljølovgivning, overenskomster, arbejdstidsaftaler og lokalaftaler.

I forbindelse med vagtplanlægning kan det være svært at holde styr på alle de arbejdstidsregler, der gælder for medarbejderne og samtidig forvalte regionens penge på den mest hensigtsmæssige måde. Men nu er der hjælp at hente i et nyt e-læringskursus.


Det nye kursus er udviklet i et samarbejde mellem RegionH E-læring og teamet Vagtplanlægning under Enhed for Sund Planlægning i Center for HR og Uddannelse. Målgruppen er ledere og vagtplanlæggere for ansatte i skiftende tjeneste, der er organiseret under Sundhedskartellet, i FOA eller i HK.

Med e-læringen har vi gerne villet tilgodese dem, som ikke er vant til at sidde og kigge på paragraffer, og det synes jeg, vi er kommet rigtigt godt i mål med 
​siger Tina Amtrup Ekdahl.  ​

Skåret ud i​​ pap

Vagtplanspecialist Tina Amtrup Ekdahl har været tovholder på manuskriptet til e-læringskurset. Hun er oprindelig uddannet jordemoder og har selv erfaring som vagtplanlægger i klinikken. Derfor ved hun, at det for sundhedsprofessionelle uden administrativ uddannelse godt kan være overvældende, når de som vagtplanlæggere første gang får stukket fx en arbejdstidsaftale i hånden.

Det er der taget højde for i e-læringen, så nye vagtplanlæggere, der har en baggrund som fx sygeplejersker eller SOSU-assistenter får en hjælpende hånd.

- Jeg foreslog min chef, at vi skulle lave et e-læringskursus, der møder de her mennesker i øjenhøjde og skærer tingene ud i pap, så regelsættet bliver så forståeligt som overhovedet muligt. Med e-læringen har vi gerne villet tilgodese dem, som ikke er vant til at sidde og kigge på paragraffer, og det synes jeg, vi er kommet rigtigt godt i mål med, siger Tina Amtrup Ekdahl.  

E-læringskurset henvender sig imidlertid ikke kun til helt nye vagtplanlæggere. Også de mere erfarne vagtplanlæggere kan have glæde af e-læringen, hvis de kommer i tvivl om, hvilke regler der gælder i en given situation.

 - E-læringen kan bruges som et opslagsværk, hvor alle kan søge viden, når de har behov for det. Når de bliver i tvivl om noget, behøver de altså ikke nødvendigvis at få fat i den lokale vagtplanskonsulent eller en anden kollega, der måske sidder i møde, siger Tina Amtrup Ekdahl.


Både planlægning o​​g drift

Indholdet i e-læringskurset er grundlæggende det samme, som bliver gennemgået i den fremmødeundervisning af én dags varighed, som tilbydes til nye ledere og vagtplanlæggere. 

Men i e-læringen er stoffet kortet ned og inddelt på en overskuelig måde, så det er let at slå emner op, når man vil bruge den som opslagsværk.

I e-læringen skelnes mellem planlægningsfasen og driftsfasen, hvor der gælder forskellige regler. Planlægningsfasen er den fase eller periode, hvor vagtplanen bliver udarbejdet. Her skal der bl.a. tages højde for hviletidsbestemmelser, regler for daglig arbejdstid og pauser samt retten til fridøgn. Disse regler bliver gennemgået, og det samme gør reglerne om bl.a. særydelser i forbindelse med aften, natte- og weekendvagter, reglerne omkring helligdage og særlige fridage samt omsorgsdage, seniorbonus og rådighedsvagter.

Driftsfasen er den periode, hvor medarbejderen skal arbejde ud fra den vagtplan, der er lagt, men hvor der af forskellige årsager kan opstå behov for ændringer i form af fx overarbejde, merarbejde eller tilkaldevagter. Ud over disse tre emner finder man i dette afsnit bl.a. reglerne for afspadsering, reglerne for bytte af vagter blandt medarbejderne og reglerne om barns første sygedag.Se e-læringskurset i Kursusportalen

Arbejdstidsregler for SHK, FOA og HK - opslagsværk​Også til vagtplanlæggere for ansatte i dagvagt

Selv om det nye e-læringskursus om arbejdstidsregler er udarbejdet til ledere og vagtplanlæggere med ansatte i skiftende tjeneste, fordi den skiftende tjeneste giver ekstra meget at holde styr på, kan e-læringen også anvendes af andre.  

 - Hvis man er leder eller vagtplanlægger for ansatte i ren dagvagt, kan man også bruge e-læringskurset, og så bare springe de emner over, der ikke er relevante, siger Tina Amtrup Ekdahl.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor