Ny e-læring om abstinens og forgiftning

​På Psykiatrisk Center Sct. Hans skal et nyt e-læringskursus til sygeplejersker og sosu-assistenter være med til at kvalitetssikre observation, pleje og behandling af patienter med abstinenser og forgiftning. Kurset er udarbejdet i samarbejde med RegionH E-læring. 

Vent...

Af Trine Kit Jensen

Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans behandler patienter med dobbeltdiagnoser, der både har en psykisk lidelse og et svært misbrug. Personalet her møder ofte patienter med enten abstinenser eller forgiftninger, og den nye e-læring er målrettet sygeplejersker og sosu-assistenter på afdelingen, der observerer, plejer og behandler disse patienter.

Abstinenser opstår, når patienterne mangler et stof, som de plejer at indtage, mens forgiftningerne skyldes for stort indtag af alkohol, benzodiazepiner eller andre psykoaktive stoffer.  Begge tilstande kan give både psykiske og somatiske symptomer.

Samme grundniveau af viden

E-læringskurset er baseret på Region Hovedstadens VIP-vejledninger, der udstikker retningslinjer på området, og det er afdelingens tre kliniske sygeplejespecialister Mette Bruun Ibsen, Lene Stenholm Rasmussen og Henriette Skjoldager Jørgensen, som står bag initiativet og kursets faglige indhold. 

-  Undervisning i abstinens og forgiftning er en del af standardintroduktionen, når der er personaleudskiftninger, og vi vil gerne have, at introduktionen kører efter samme koncept hver gang, så alle får det samme grundlag og det samme niveau af viden. Sidemandsoplæring er også nødvendig, men hvis den bliver varetaget af forskellige, kan der være lidt variation i det, siger Mette Bruun Ibsen.Mette Bruun Ibsen er den ene af de tre kliniske sygeplejespecialister
bag e-læringens faglige indhold.

Mette Bruun Ibsen peger også på, at afdeling M er et døgnafsnit, hvor det kan være svært at få undervist aften- og nattevagterne. Fordelen ved e-læringsmaterialet er, at sygeplejersker og sosu-assistenter kan tilgå det, uanset hvornår de er på vagt, og kvaliteten af de undervisningsvideoer, der indgår, er langt bedre end de håndholdte optagelser med dårlig lyd, der tidligere er blevet lagt ud på intranettet, fortæller hun.

Det nye e-læringskursus bliver ikke blot for nyansatte. For at sikre, at alle er opdaterede på feltet, bliver det obligatorisk at gennemføre kurset en gang om året.

Tre hovedafsnit

E-læringen er delt op i tre hovedafsnit med hver sit emne. Det første handler om abstinenstilstande i forhold til alkohol og benzodiazepiner, det andet om abstinenstilstande i forhold til opioider og det tredje om forgiftningstilstande.

Hvert afsnit indledes med en videosekvens, hvor de tre kliniske sygeplejespecialister introducerer kursisterne til, hvad det er vigtigt at vide inden for de enkelte emner. Derefter følger under hvert emne et afsnit om pleje og behandling af patienterne samt et afsnit om dokumentation. I forbindelse med sidstnævnte inddrages vurderingsskemaer og arbejdsgange fra Sundhedsplatformen, der benyttes i forbindelse med dokumentation.

E-læringen afsluttes med en quiz, der skal sikre, at læringsmålene er opnået. Hvor det er relevant, er der undervejs links til VIP-vejledninger om abstinens og forgiftning på regionens intranet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor