Ny e-læring om forflytningsteknik

​Sammen med Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA) inden for velfærd og offentlig administration står RegionH E-læring bag et nyt undervisningsmateriale i forflytning. Kurset er udviklet til brug i forbindelse med undervisningen af elever og studerende, der er i gang med at uddanne sig på social- og sundhedsområdet. 

Vent...

Af Trine Kit Jensen

Forflytninger er en del af jobbet, hvis man arbejder som sosu-assistent, sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, og med e-læringen har underviserne
på uddannelserne nu et nyt læringsredskab, de kan tage i brug, når elever og studerende skal have styr på teknikkerne.

E-læringen er bygget op omkring otte instruktive videofilm, der præsenterer kursisterne for eksempler på forskellige forflytningssituationer og hjælpemidler, der kan tages i brug i de enkelte situationer. Det kan f.eks. handle om at lejre en borger på siden, om at få en borger længere tilbage i kørestolen eller om at få en borger fra kørestolen op i sengen.

Kurset er et supplement til anden undervisning og praktisk træning, og det kan bruges af undervisere på sosu-skoler og professionshøjskoler, kliniske vejledere, praktikvejledere og forflytningsvejledere.

Hensyn til både arbejdsmiljø og borger

I kurset er der fokus på teknikker, som både sikrer de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger og en nænsom behandling af borgeren. Undervejs er der stoppunkter med spørgsmål, som kursisterne skal svare på, før de kan gå videre med kurset. Det har også en indbygget notesblok-funktion, og de noter, kursisterne tager undervejs, kan de ved afslutningen af kurset bede om at få tilsendt i en mail.  Derudover er der sørget for, at læsesvage elever kan vælge at få teksterne i kurset læst op.

Til underviserne rummer e-læringen et idékatalog med inspiration til, hvordan materialet kan bruges i undervisningen samt en kildeliste til bl.a. Arbejdstilsynets bekendtgørelser på området.

Ny teknisk løsning gør tilgangen lettere

BFA – Velfærd og Offentlig Administration stiller kurset gratis til rådighed for uddannelsesinstitutionerne. Kurset hostes via Kursusportalen i Region Hovedstaden, og det kan afvikles via BFA´s hjemmeside eller lokalt på skolerne uden at det flyttes rent fysisk ved, at der sendes en fil. Også registrering af kursusdeltagere og evaluering af kurserne kan ske lokalt.

Denne løsning kaldes rent teknisk deployed SCORM og sikrer, at det bliver lettere at dele læring på tværs, så mange kan få glæde af de e-læringsløsninger, der produceres og findes i den offentlige sektor. Dét er i tråd med anbefalingerne om digitale læringsløsninger i aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, som Danske Regioner og KL har indgået med regeringen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor