Ny e-læring til læger og sygeplejersker om pædiatrisk delirium

​Pædiatrisk delirium er en akut forstyrrelse af hjernefunktionen, der hyppigt optræder som komplikation hos kritisk syge børn. Et nyt e-læringskursus skal give læger og sygeplejersker mere viden om delirium hos børn og lære dem at anvende et screeningsredskab, så de kan identificere tilstanden, der er meget ubehagelig for barnet.  

Vent...

Af Trine Kit Jensen

Pædiatrisk delirium opstår som en konsekvens af akutte, livstruende sygdomme, og op mod 50 procent af de børn, der bliver indlagt på intensivafdelingerne, har symptomer på delirium på et tidspunkt under indlæggelsen. Mange af symptomerne er de samme som hos voksne med delirium, og børnene kan opleve angst, desorientering, humørsvingninger og hallucinationer. Derudover kan tilstanden give risiko for flere respiratordage, længere indlæggelsestid og øget dødelighed. 

Herhjemme er pædiatrisk delirium et forholdsvis nyt og uudforsket felt. Danske læger og sygeplejersker, der arbejder med kritisk syge børn, mangler derfor viden på området, og det skal et nyt e-læringskursus nu være med til at råde bod på. Rikke Louise Stenkjær, ph.d.- studerende og klinisk sygeplejespecialist på Neonatalklinikken på Rigshospitalet, har i forbindelse med sit ph.d.- studie taget initiativ til e-læringen. Neonatalklinikken har støttet og finansieret projektet, og kurset er udarbejdet i samarbejde med RegionH E-læring.   

- Der er behov for, at læger og sygeplejersker, som arbejder med kritisk syge børn, får mere viden om pædiatrisk delirium, fordi delirium medfører stort ubehag og lidelse for barnet. I Danmark har der ikke tidligere været fokus på pædiatrisk delirium, og vi har derfor heller ikke haft fokus på at forebygge, identificere og lindre tilstanden, fortæller Rikke Louise Stenkjær.

Fra 3 måneder til 18 år

E-læringskurset henvender sig til alle læger og sygeplejersker, der arbejder med kritisk syge børn i alderen fra 3 måneder og op til 18 år. Det er udviklet til personalet på fem forskellige afdelinger på Rigshospitalet: Neonatalafdelingen, Intensiv, Thorax Intensiv, Hjerteafdelingen for børn samt Semi-intensiv børneafdeling. Men også læger og sygeplejersker på andre hospitaler, der arbejder med kritisk syge børn og unge, kan have glæde af e-læringskurset.

Kurset består af to moduler, som sammenlagt tager ca. en halv time at gennemføre.

I det første modul får kursisterne grundlæggende viden om pædiatrisk delirium, og den erfarne speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Mala Moszkowicz fortæller i en video om tilstanden og om, hvordan man stiller diagnosen. Derudover rummer modulet bl.a. en kort gennemgang af behandlingsmulighederne og en afsluttende quizmed spørgsmål til stoffet.

Modul 2 introducerer kursisterne til screeningsredskabet SOS-PD (Sophia Observation Withdrawal Symptoms - Pediatric Delirium scale), der bruges til en systematisk undersøgelse af, om et barn har delirium. Ud fra en videooptagelse af en case med en dansk dreng, giver modulet samtidig mulighed for at træne i anvendelse af redskabet.

Når kurset er gennemført får deltagerne et kursusbevis, der viser, at de er certificerede i at anvende screeningsredskabet SOS-PD.
Rikke Louise Stenkjær, ph.d.-studerende og klinisk sygeplejespecialist,
Neonatalklinikken på Rigshospitalet, er initiativtager til e-læringen.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor