Ny e-læring skal give ansatte i børne- og ungdomspsykiatrien mere viden om selvskade

​Ansatte i børne- og ungdomspsykiatrien savner viden om unge med selvskadende adfærd. Det bliver der nu rådet bod på med et e-læringskursus, som Team for Selvskade i Region Hovedstaden netop har lagt sidste hånd på i samarbejde med RegionH E-læring. Kurset rummer bl.a. en række video-cases, der skal lære de ansatte at blive bedre til at hjælpe unge, der skader sig selv. 

Vent...

Af Trine Kit Jensen

- Det var ret dybt og det blødte ud over det hele. Jeg fik fem sting.

Sådan lyder det lavmælt fra den unge pige, der har skåret i sig selv. Hun kigger skamfuldt ned og behandleren siger forsigtigt:

- Jeg synes, det lyder ret slemt. Ville det være OK, hvis vi snakker om, hvad der sker inden i dig? 

Pigen og behandleren er skuespillere, og en fotograf filmer scenen, der indgår i en af de tre video-cases, som er en del af e-læringskurset Selvskade ABC - Psykiatri. Med et manuskript i hånden er det Christian Gylling fra RegionH E-læring, der instruerer, og da scenen er slut, drøfter han med holdet fra Team for Selvskade, om alt gik, som det skulle. 

Team for Selvskade er et specialiseret team i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital, der blev oprettet i 2018. Teamet står bag det nye kursus, der er udviklet i samarbejde med RegionH E-læring og målrettet ansatte i børne- og ungdomspsykiatrien. 


 FAKTA


Team for selvskade

Team for Selvskade blev oprettet i 2018 og er et specialiseret team i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden med i alt fire medarbejdere.

Teamet har over en periode på 3 ½ år fået tildelt satspuljemidler til en styrket indsats i forhold til selvskade. Indsatsen har to hovedformål:

- At afprøve en behandling, der er målrettet mod selvskadende adfærd 

- At opkvalificere alle medarbejdere i børne- og ungdomspsykiatrien med viden om selvskade 

Team for Selvskade står også bag det webbaserede behandlingstilbud ERITA til selvskadende unge i alderen 13-17 år, der som led i et forskningsprojekt i øjeblikket bliver afprøvet i Region Hovedstaden.

Læs mere om ERITA her


-  Der er brug for en opkvalificering af de ansatte. Mange unge oplever at blive mødt med fordomme om, hvad selvskade er, og vi ved fra forskning, at behandlerne også selv oplever, at de savner viden om selvskade. Derfor kan de være bange for at tage en samtale med den unge, fordi de fx frygter, at selvskade kan føre til selvmordsadfærd, hvis de griber det an på en forkert måde, siger Lotte Rubæk, psykolog og leder af Team for Selvskade.Lotte Rubæk, psykolog og leder af Team for Selvskade var med under optagelserne af de tre videocases, der indgår i e-læringen.

Værd at vide

E-læringen indledes med modulet "Værd at vide", der er inddelt i seks kapitler med faktuel viden, som gør kursisterne klogere på, hvad selvskade er, hvem det er, der skader sig selv, hvad årsagerne er til selvskade og hvordan selvskade kan behandles.

Modulet giver også information om, hvordan man som behandler bedst møder unge, der skader sig selv, og hvordan selvskade kan håndteres under en døgnindlæggelse. Endelig omhandler et kapitel de selvskadende unges færden på internettet, hvor de bl.a. mødes på det hemmelige Instagram-netværk Priv og deler billeder af selvskade, der kan føre til, at de inspirerer hinanden på en uhensigtsmæssig måde.


- I forhold til "social spredning" er billeder noget at det værste, når det gælder selvskade, og der er stor forskel på, hvor meget viden den enkelte behandler har om de forskellige platforme og den indvirkning, de kan have på den unge, siger Lotte Rubæk.

Modulet rummer i alt 60 sider med faktuel viden, men "Værd at vide" kan også bruges som opslagsværk, så man ikke behøver at læse det hele.

Tre forskellige video-cases

Det indledende modul er suppleret med i alt tre video-cases, og undervejs er der indbygget interaktive øvelser, som skal få stoffet til at hænge bedre fast. 

I videoerne gennemspilles forskellige scenarier i relation til selvskade, og kursisterne får redskaber til, hvordan mødet med de unge og samtalerne kan gribes professionelt an. Ud over videoen med den unge pige på døgnafsnittet, der har skåret i sig selv, er der en case, hvor en ung bliver screenet for selvskade på et ambulatorium. Den sidste video er en case, der fungerer som guide til, hvordan behandlere på et døgnafsnit kan spørge ind til de unges digitale liv og brug af selvskade-fora på sociale medier.

Som led i opkvalificeringen af de ansatte i børne- og ungdomspsykiatrien har medarbejderne fra Team for Selvskade også været rundt og undervise på afdelingerne i børne- og ungdomspsykiatrien.  Her var der lejlighed til at gå mere i dybden med selvskade på de sociale medier.

- E-læringen er tænkt som et element, der skal give de ansatte et fælles fundament af viden om selvskade, og det er besluttet, at den skal være obligatorisk for medarbejdere på alle ambulatorier og døgnafsnit, der arbejder med større børn og unge – ligesom den bliver en fast del af introduktionen til nye medarbejdere i børne- og ungdomspsykiatrien i forbindelse med, at de skal til at udrede eller behandle patienter, siger Lotte Rubæk.Gå til kurset i Kursusportalen

​Du kan tilgå e-læringskurset her Selvskade ABC - PsykiatriSelvom Selvskade ABC - Psykiatri er udviklet til børne- og ungdomspsykiatrien, vil e-læringen også være relevant for ansatte i voksenpsykiatrien og på somatiske skadestuer, der ofte får unge ind efter selvskade. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor