​​

Ny online værktøjskasse med fokus på dysfagi

​Hvordan kan sundheds- og plejepersonale arbejde med at løse de udfordringer, der knytter sig til de mange ældre med dysfagi? Det vil der være inspiration og værktøjer til på en ny hjemmeside, som nu går i luften. 

Vent...

Af Trine Kit Jensen


Det er Sektion for Kompetenceudvikling under Center for HR og Uddannelse, der i samarbejde med fem faglige organisationer står bag den nye hjemmeside, som RegionH E-læring bidrager til med design og teknisk bistand.

De fem faglige organisationer, der er involveret i projektet, er FOA, Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter samt Kost og Ernæringsforbundet. Alle har medlemmer, der i regioner eller kommuner møder dysfagi-ramte ramte patienter og borgere, som på grund af funktionsnedsættelser i mund og svælg har problemer med at synke, spise og drikke.

50-87 procent af de ældre medicinske patienter og plejehjemsbeboere har dysfagi, som i værste fald kan udvikle sig til en dødelig lungebetændelse. Gruppen tegner sig for et stort antal genindlæggelser på hospitalerne, og den nye hjemmeside skal med viden, inspiration og værktøjer til arbejdet med dysfagi-ramte hjælpe personalet med at imødekomme udfordringerne på området.

- Tanken er ikke, at alt materialet på hjemmesiden skal gennemgås fra A til Z. Der er tale om en online værktøjskasse, som man kan dykke ned i efter behov, alt efter, hvad man har behov for at sætte fokus på, fortæller Marianne Wille Christoffersen, udviklingskonsulent i Sektion for Kompetenceudvikling.  

Hjemmesidens primære målgruppe vil være ledere, afdelingsledere og nøglepersoner, som arbejder i funktioner med særlige opgaver på dysfagi-området. Men alle, der møder dysfagi-ramte i deres arbejde, vil kunne have glæde af initiativet.

På den nye hjemmeside vil man fx kunne hente inspiration til, hvordan man via forbedringsarbejde kan sætte fokus på dysfagi på en afdeling. Derudover vil den bl.a. byde på modeller for workshops, der kan fremme det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde på området, og den vil rumme links til relevant e-læring fra både Region Hovedstaden og andre regioner.

Her er et direkte link til dysfagikataloget


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor