Nye e-læringstests til sygeplejersker med ordinationsret til medicin

​I Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital skal sygeplejersker med delegeret ordinationsret fremover tage en e-læringstest med opgaver i relation til medicinpræparater en gang om året. Initiativet er et led i bestræbelserne på at øge patientsikkerheden, og der er til formålet udviklet tre forskellige tests. ​

Vent...

​Af Trine Kit JensenDet er Bolette Strøander Løsekrug, sygeplejerske med klinisk specialistfunktion på Akutmodtagelsens skadesafsnit, der har taget initiativ til de nye tests. Testopgaverne i e-læringen er udarbejdet i samarbejde med overlæge i Akutmodtagelsen Jesper Wamberg og Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital

Når sygeplejersker har delegeret ordinationsret til medicin, skal der være tilsyn med, at de vedligeholder deres viden og kompetencer på området, så patientsikkerheden ikke kommer i fare, og det er her, de nye e-læringstests kommer på banen.

 - Tidligere har vi anvendt tests i papirformat. Men e-læringen er nemmere at have med at gøre, både for de sygeplejersker, der skal udføre de her tests og for os, der skal sikre, at det bliver gjort, siger Bolette Strøander Løsekrug.

Tests til t​re grupper af sygeplejersker

Sygeplejerskerne i Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital har forskelligt uddannelsesniveau og forskellige funktioner. Det betyder, at de også har forskellige beføjelser, når det handler om, hvilke præparater de må give til patienterne uden først at konsultere en læge.

Der er derfor udviklet tre forskellige e-læringstests:  En til sygeplejersker, der ikke er behandlersygeplejersker, en til lokaluddannede behandlersygeplejersker og en til diplomuddannede behandlersygeplejersker.

De nye e-læringstests tager ca. 30 minutter at gennemføre. De er obligatoriske og skal gennemføres en gang om året. De enkelte tests har mellem 29 og 35 opgaver, der hver kan rumme flere spørgsmål.  Kravet for at bestå er, at alle spørgsmål i en test bliver besvaret 100 procent korrekt, men sygeplejerskerne kan tage testen et ubegrænset antal gange. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor