​​​​​​​​​​​​​

Podcast til yngre læger på speciallægeuddannelsen i psykiatri

​Selvledelse, kritisk evne og bevidsthed om egne reaktioner. Det er tre centrale kompetencer, som yngre læger skal opnå på speciallægeuddannelsen i psykiatri. De er i fokus i en ny uddannelses-podcast til psykiatrien i Reg​ion Hovedstaden og Region Sjælland. ​​

Vent...

Af Trine Kit Jensen


Den yngre læge Emilie er lige startet i sit første H-forløb på et sengeafsnit. Der er pres på afsnittet med flere meget dårlige patienter, og da Emilie møder på arbejde, beder overlægen hende tage stuegangen. Det føler Emil​​ie sig ikke parat til, så hvad gør hun? 

Sådan indledes det første scenarie i en ny podcast, der er udviklet til speciallægeuddannelsen i psykiatri. Podcasten består af 5 episoder, hvor de yngre læger i målgruppen møder Emilie og følger med i nogle af de dilemmaer, hun skal forholde sig til i hverdagen på afsnittet. Efter hver episode er der spørgsmål til refleksion, som knytter sig til kompetencerne selvledelse, kritisk evne og bevidsthed om egne reaktioner, som alle er en del af målbeskrivelsen for uddannelsen.  

- Disse kompetencer er meget centrale, fordi de handler om den personlige udvikling som fagperson og om, hvordan man som kommende speciallæge agerer på en måde, der er professionel, siger Ida Liebe Felsted, uddannelsesansvarlig overlæge på Psykiatrisk Center Amager. 


"Mange af vores yngre læger er i forvejen rigtig glade for podcasts, og det er den måde, de får rigtig meget af deres viden på." 
siger uddannelsesansvarlig overlæge Ida Liebe Felsted fra Psykiatrisk Center Amager​ ​

Ida Liebe Felsted og Louise Turgut, uddannelsesansvarlig overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup har sammen med specialkonsulent Birgitte Dahl Pedersen fra HR-Afdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri og to yngre læger udviklet den nye podcast. De to yngre læger er Anne Sofie Nyrup Kristensen Psykiatrisk Center København og Jesper Marsner Hansen, Psykiatrien Vest, Region Sjælland. 

Podcasten er produceret i samarbejde med RegionH E-læring. Den skal anvendes af yngre læger, der er i gang med første del af speciallægeuddannelsen i psykiatri i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Under uddannelsen har yngre læger vejledersamtaler, hvor de temaer, der behandles i podcasten, kan tages op. Men vejlederne arbejder typisk i ambulatorierne eller på andre afsnit og ser måske kun den yngre læge en gang om måneden. Som en hjælp til at sikre, at de yngre læger udvikler de nødvendige kompetencer, er podcast-mediet derfor kommet i spil. 

- Mange af vores yngre læger er i forvejen rigtig glade for podcasts, og det er den måde, de får rigtig meget af deres viden på, siger Ida Liebe Felsted. 

 Podcastens indhold

​​Selvledelse

Udvise selvledelse ved at kunne erkende omfanget af egne ressourcer og prioritere engagement i uddannelses-, forskning og eksterne aktiviteter i forhold til det kliniske arbejdskrav. Stillingtagen til konsekvenser af prioriteringer. 

Kritisk evne

Udvise opmærksomhed på, at der kan være administrative krav, som er konflikt med evidensbaseret behandling og lægeløftet. Demonstrere forståelse for, at der findes etiske dilemmaer i det daglige kliniske arbejde, og kunne diskutere og argumentere for egne valg. 

Egne reaktioner

Være bevidst om egne reaktioner i forskellige kliniske situationer og have copingstrategier for, hvorledes disse reaktioner kan anvendes, så de bliver så hensigtsmæssige som muligt for patienten og kolleger fra egen og andre faggrupper. Særligt kan det være relevant at have fokus på egen reaktion mht. kritik og usikkerhed. ​


Kræver ikke stort s​et-up

Det er en arbejdsgruppe på tværs af psykiatriledelserne i de to regioner, der har efterspurgt uddannelsesmateriale på området. 

Om baggrunden for at vælge podcast som formidlingsform peger Ida Liebe Felsted bl.a. på, at lydmediet gør det muligt at levendegøre stoffet på en anden måde end skriftlig formidling. De medvirkende i podcasten er alle fagpersoner, og det betyder, at den har været billigere at producere end en videofilm med skuespillere, som også var under overvejelse. 

Endelig peger Ida Liebe Felsted på, at podcasten i forhold til fx rollespil er nem at have med at gøre, fordi den ikke kræver et stort set-up. Den kan blot sættes på pause, når de yngre læger skal reflektere over de dilemmaer, Emilie møder undervejs. 

-  Det her skal implementeres på mange centre, og må derfor ikke kræve for meget oplæring af dem, der skal stå for sessionerne, siger hun. 


Pilottestes på to centre

Podcasten vil i maj måned blive pilottestet på Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Glostrup. Her vil Ida Liebe Felsted og Louise Turgut på hvert center samle en mindre gruppe yngre læger, der efter en introduktion skal høre podcasten og sammen reflektere over de spørgsmål, der afslutter de enkelte episoder. 

- Når de har gjort det, skal de hver især aflevere en lille refleksiv rapport til deres vejleder. Her skal de gøre rede for, hvad de har lært og hvad de har brug for at blive bedre til, fortæller Ida Liebe Felsted. 

Efter pilottesten vil podcast-konceptet blive justeret, før det til efteråret vil blive udbredt til de øvrige psykiatriske centre i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Podcasten er tænkt som første modul i en serie med 5-6 moduler om ledelsesudvikling af yngre læger. Emnerne i de næste moduler bliver lidt mere specifikke ledertemaer som fx teamledelse, tværfaglig ledelse og overordnede lederkompetencer. 

Lyt til den f​ørste episode af podcast for yngre læger

​Varighed: 3:39 min.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor