Prætests til færdighedstræning i regionens akutmodtagelser

​RegionH E-læring har i samarbejde med CAMES udarbejdet 5 nye prætests, der er del af forberedelsen til den praktiske færdighedstræning, som tilbydes læger og sygeplejersker på Region Hovedstadens akutmodtagelser og - klinikker. 

Vent...

Af Trine Kit Jensen


Konceptet for færdighedstræningen er udviklet af CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra akutmodtagelser og -klinikker. Træningen er et led i projekt Fremtidens Akuthospital, og målet med den er at styrke kompetencerne og sikre samme høje kvalitet på tværs af alle regionens akutafdelinger.

Færdighedstræningen foregår ude på de enkelte afdelinger og består af en række "træningsstationer", hvor deltagerne gennem dialogbaseret undervisning kan træne med udgangspunkt i praksisnære cases.  Før træningen har deltagerne mulighed for at forberede sig via materiale, der er tilgængeligt på Kursusportalen, lige som de opfordres til at tage en prætest.

Tests til nye træningsstationer

Der er i 2020 udviklet seks nye træningsstationer, og til fem af dem er der knyttet en prætest:

  • Cardio – Arytmier
  • Den ortopædkirurgiske patient
  • Den respiratorisk påvirkede patient
  • Diabetisk ketoacidose
  • Forgiftning

Testen er tænkt som et redskab, der giver deltageren mulighed for at vurdere, om han eller hun er ajour på det område, der er tale om. Den tager ca. 15 minutter at gennemføre og kan eventuelt tages flere gange. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor