Videofilm og podcasts skal styrke sociale og kognitive kompetencer

​Patientsikkerhed handler ikke kun om sundhedsfaglig viden og kliniske færdigheder, men også om sociale og kognitive kompetencer hos de sundhedsprofessionelle. De færdigheder er i fokus i en række ​nye videofilm, som CAMES Herlev står bag i samarbejde med RegionH E-læring. Podcasts om samme emne er på vej. ​

Vent...

​Af Trine Kit Jensen

Når sundhedsprofessionelle er på arbejde, løser de opgaver af meget forskellig karakter og kombinerer forskellige dele af deres faglighed, herunder sociale og kognitive kompetencer. SCOPE er en tilnærmet forkortelse for disse kompetencer, der ofte kommer i spil mere eller mindre ubevidst. Nu skal en række nye videofilm være med til at øge bevidstheden om, hvor meget de sociale og kognitive kompetencer betyder i en kompleks og dynamisk klinisk virkelighed.  Videofilmene skal bl.a. ses af kursister som forberedelse til forskellige kurser i CAMES Herlev, så diskussionen under kurserne kan blive mere effektiv. Men filmene er også anvendelige i andre sammenhænge, fortæller psykolog Peter Dieckmann, seniorforsker ved CAMES Herlev og lektor på Københavns Universitet.

- De kan fx også bruges som refleksionsværktøj af en lille gruppe sundhedsprofessionelle, der ude på deres afdeling sætter sig sammen med en uddannelsesansvarlig og får talt om de sociale og kognitive kompetencer, siger han.

"I princippet kan du bruge de her "SCOPE-briller" til at kigge på enhver interaktion i sundhedsvæsenet, og vi vil gerne væk fra, at SCOPE-værktøjet kun er relevant i krisesituationer på operationsstuer..."
fortæller Peter Dieckmann, psykolog, seniorforsker ved CAMES Herlev
og lektor på Københavns Universitet​

Det er sygeplejerske Sofie Mundt, kursusleder på CAMES Herlev, der i videofilmene sætter ord på SCOPE-begreberne. Hun opsummerer i kort form betydningen af de kognitive og sociale kompetencer på denne måde:

- Det jeg ved, er min sundhedsprofessionelle viden. Det jeg kan, er mine tekniske færdigheder, og de sociale og kognitive kompetencer hjælper mig til at omsætte min viden og mine færdigheder til effektiv og sikker patientbehandling.

Fem kategorier af kompe​tencer

Den første af de i alt fire videofilm er en kort introduktion til SCOPE samt indholdet i de tre øvrige film. 

Film nummer to beskriver, hvorfor de sociale og kognitive kompetencer er vigtige for sundhedsprofessionelle i deres daglige arbejde, mens den tredje film præsenterer de fem kategorier af sociale og kognitive kompetencer, som SCOPE sætter fokus på. Det er kategorierne situationsbevidsthed, beslutningstagning, ledelse, opgaveløsning og teamwork. Den fjerde og sidste film handler om alle de måder som sundhedsprofessionelle kan anvende for at udvikle stærkere sociale og kognitive kompetencer. 

Ord og begreber i SCOPE stammer fra psykologiens verden, og i filmene er der lagt vægt på, at gøre det abstrakte og komplekse forholdsvis enkelt og konkret, så det bliver relevant og brugbart i den verden, de sundhedsprofessionelle færdes i til hverdag. 

-  Man kan sige, at vi med filmene har forsøgt at sætte begreberne i en klinisk sammenhæng, så man nemmere kan fokusere på dem i hverdagen. Vi kan selvfølgelig ikke vise alle aspekter af begreber som fx situationsbevidsthed eller ledelse, men filmene kan være en hjælp til, at man får øje på og kan arbejde med nogle af aspekterne, siger Sofie Mundt.  


Film suppleres med podcasts

De nye videofilm om SCOPE vil blive suppleret af fem podcasts, der i øjeblikket er under udarbejdelse. Peter Dieckmann vil her interviewe sundhedsprofessionelle fra forskellige dele af sundhedssystemet, som hver især vil reflektere over en selvoplevet situation, hvor de tager udgangspunkt i en af de fem kompetence-kategorier.

- I princippet kan du bruge de her "SCOPE-briller" til at kigge på enhver interaktion i sundhedsvæsenet, og vi vil gerne væk fra, at SCOPE-værktøjet kun er relevant i krisesituationer på operationsstuer. I forhold til de medvirkende har vi derfor helt bevidst søgt efter sundhedsprofessionelle med forskellige baggrunde, der arbejder i forskellige hjørner af sundhedsvæsenet.  Fx har vi en praktiserende læge med, og i øjeblikket leder vi efter en ambulancebehandler, fortæller Peter Dieckmann.

De fem podcast forventes at være klare til brug umiddelbart inden sommerferien i år. 

Se SCOPE-filmene på CAMES' hjemmeside
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor