Styr sikkert gennem SP-nedetid

​Har du styr på procedurerne, hvis Sundhedsplatformen pludselig går ned? Ny e-læring hjælper dig til at komme sikkert gennem vagten, indtil SP-systemet igen er oppe at køre. 

Vent...

Af Trine Kit Jensen


Åh nej. Sundhedsplatformen er uventet gået ned. Hvad er det nu, jeg skal gøre? Hvis du er i tvivl om det, er det en god idé at tage det nye e-læringskursus om SP-nedetid.

E-læringskurset henvender sig til alle i klinikken, der benytter SP i forbindelse med deres arbejde – uanset om der er tale om sekretærer, læger eller plejepersonale. Natten til onsdag er der hver 4. uge planlagt nedetid. Den kan personalet forberede sig på, fordi den er varslet i forvejen. Men hvis systemet uventet går ned, kan det for mange være svært at huske procedurerne og overskue, hvad de skal gøre. Sådan lyder det fra Janne van Acker, sygeplejerske og kvalitetskoordinator på Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.

Det er Janne van Acker, der har fået idéen til den nye e-læring om SP-nedetid, som er udviklet i samarbejde med SP-enheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, CIMT og RegionH E-læring.

- Uplanlagt nedetid er heldigvis sjælden, men det betyder så også, at det ikke er noget, man som medarbejder har rutine i at håndtere. Sker det om dagen, hvor der er rigtig mange patienter og altid travlt, kan det samtidig være svært at forholde sig til nedetid og huske, hvad det er, man skal gøre, siger hun.

På alle afsnit findes en nedetids-mappe med actioncards, der fortæller, hvordan man skal agere i tilfælde af SP-nedbrud. Men vælger man at gennemføre e-læringskurset, er ringbindet måske ikke det første, man behøver at kaste sig over.

​​"Med e-læringen er man rimeligt godt klædt på, 
da den indeholder det vigtigste fra nedetids-mappen"

fortæller Janne van Acker. 

Overblik over forskellige typer nedetid​

På sin egen afdeling er Janne van Acker selv jævnligt ude på afsnittene for at undervise i SP-nedetid, men her har hun oplevet, at der er brug for et supplement, som kan få det komplekse stof til at glide lidt lettere ned.

Det nye e-læringskursus giver bl.a. et overblik over de procedurer, der gælder ved henholdsvis gul, orange og rød nedetid. Disse procedurer varierer, fordi årsagerne til, at systemet går ned, er forskellige. Mens gul nedetid skyldes brud på driftserveren, opstår orange nedetid på grund af manglende netforbindelse udefra og til hospitalet. Rød nedetid er forårsaget af et manglende netværk og evt. strømnedbrud. Sidstnævnte er den mest kritiske form for nedetid, og her skal der logges på en særlig nedetids-pc, som fungerer under strømnedbrud uden lokalt netværk.


For alle tre typer nedetid giver kurset anvisninger på, hvordan du kan se data, når SP er nede, hvordan du dokumenterer nye data og efterregistrerer, når patienter bliver indlagt, udskrevet eller flyttet, mens systemet er nede. Både ved orange og rød nedetid skal der logges på med kuvert-ID, som rummer et særligt nedetids-brugernavn, og her er det selvfølgelig vigtigt, at du ved, hvor kuverterne opbevares, så du kan finde dem. Det samme gælder i forhold til de officielle nedetidsskemaer i papirformat, der skal benyttes til dokumentation, mens SP er nede.

E-læringen indeholder også tre små film, der giver information om, hvordan du under henholdsvis orange og rød nedetid finder rapporter over dagens aktuelle patienter, også i ambulatorier og på operationsgange, og hvordan du via CPR-numre finder patientinformation under nedetid. 

Endelig rummer e-læringskurset cases og quizzer, der bl.a. handler om, hvordan patienterne under nedetid skal registreres og siden efterregistreres.  

 - Meningen med de små øvelser er at gøre stoffet lidt mere spændende og vedkommende. Samtidig skaber øvelserne refleksion, og når man selv sidder og arbejder med det, har jeg et håb om, at det sidder bedre fast, siger Janne van Acker.   

Du kan finde e-læringskurset om SP-nedetid via dette link til Kursusportalen​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor