Virtuel fødestue hjælper jordemoderstuderende på vej

​På Københavns Professionshøjskole er en virkelighedstro, virtuel fødestue, der er udviklet i samarbejde med RegionH E-læring, med til at give de jordemoderstuderende et billede af jordemoderfaget og hverdagen på fødestederne. 

Vent...

Af Trine Kit Jensen


Freja Køster og Rosalie Amira Kierkegaard Khayam er jordemoderstuderende på 1. semester, og efter fire uger på studiet er de nu begge på vej i observationspraktik på Nordsjællands Hospital. Men de har allerede fået et smugkig på, hvad der venter ude i virkeligheden.

Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole har i samarbejde med RegionH E-læring udviklet en virtuel fødestue, og den bliver alle studerende introduceret til to uger inde i uddannelsen.  Det sker som led i et temaforløb med fokus på den gravides møde med svangreomsorgen.

- Vi bruger den virtuelle fødestue som forberedelse til temaforløbet, så de får mulighed for at få et indblik i, hvad der egentligt sker i en jordemoderkonsultation.


- Vi bruger den virtuelle fødestue som forberedelse til temaforløbet, så de får mulighed for at få et indblik i, hvad der egentligt sker i en jordemoderkonsultation. Det tror jeg især giver rigtig god mening for dem, der aldrig før har stiftet bekendtskab med jordemoderverdenen og hele systemet omkring graviditet, fødsel og barsel. Ting kan godt blive meget abstrakte og "store", når man læser om dem, og måske kan det give noget ro og tryghed, at de ved at besøge den virtuelle fødestue kan se, hvordan det foregår, når jordemoderen møder den gravide, siger Marianne Hauberg Eiberg, lektor på Jordemoderuddannelsen.

Marianne Hauberg Eiberg peger også på, at der til de enkelte elementer i den virtuelle fødestue er knyttet nogle spørgsmål, som de studerende skal reflektere over.  Det giver et læringsmæssigt element, som nogle studerende kan profitere af. 

- Den læring får de også andre steder, fx gennem bøger, men vi lærer jo forskelligt, og for nogle hænger stoffet måske bedre fast, når det bliver en del af en historie med billeder på, siger hun.


Med egne øjne

Når de studerende sætter sig ved computeren og åbner den virtuelle fødestue, træder de ind i et miljø, hvor de kan møde en række forskellige scenarier, der alle er en del af hverdagen i jordemoderfaget.

Der er ikke tale om virtual reality i 3D, men via videofilm kan de studerende med egne øjne få et realistisk indblik den verden, de skal gebærde sig i som studerende i praktik eller færdiguddannede jordemødre. Blandt andet kommer de på rundvisning på en fødestue, hvor de kan se, hvad der er i skabe og skuffer og bliver introduceret til forskellige former for udstyr. Ud over at være med under de jordemoderkonsultationer, som er omdrejningspunktet for temaforløbet, kan de også være med i modtagelsen og overvære en fødsel, lige som de kan være med, når mor og barn bliver overført til barselsafdelingen.

Både Freja Køster og Rosalie Amira Kierkegaard Khayam oplever, at det har været givende at besøge den virtuelle fødestue i relation til temaet med fokus på den gravides møde med svangreomsorgen.

 -  Vi var jo lige begyndt på uddannelsen, og jeg havde nogle meget teoretiske og lidt "fluffy" forestillinger om, hvordan man er som sundhedsperson og jordemoder, og hvordan man skal agere i kontakten med en borger eller en patient. Nu er jeg mindre frygtsom i forhold til at skulle ud i virkeligheden...


- Vi har begge en passion for det her fag, men har jo ikke stået som professionelle på en fødestue. Så det var rigtig brugbart at få indblik i, hvordan der ser ud på en fødestue, hvordan jordemoderkonsultationerne forløber, og hvordan hverdagen ser ud for en jordemoder og også en jordemoderstuderende, siger Freja.

Rosalie fortæller, at hun både har fået be- og afkræftet nogle forventninger til jordemoderfaget og er blevet klogere på, hvad det handler om. Før introduktionen til den virtuelle fødestue havde hun fx lidt svært ved at sætte sig ind i, hvordan dét, hun indtil da havde lært, skulle omsættes i praksis.   

 -  Vi var jo lige begyndt på uddannelsen, og jeg havde nogle meget teoretiske og lidt "fluffy" forestillinger om, hvordan man er som sundhedsperson og jordemoder, og hvordan man skal agere i kontakten med en borger eller en patient. Nu er jeg mindre frygtsom i forhold til at skulle ud i virkeligheden, siger hun.

Snød lidt og så det hele

Som forberedelse til temaforløbet skulle Rosalie og Freja egentlig kun se de to første jordemoderkonsultationer i den virtuelle fødestue, der er en konsultation med en kvinde i starten af graviditeten og en konsultation med et par i 16. graviditetsuge. Men undervejs fik de appetit på mere. 

 - Vi har nysgerrige, så vi snød lidt og så det hele, fortæller Rosalie.

Mens de to fik meget ud af at se en fødestue og få et indblik i, hvordan jordemoderen kommunikerer med de vordende forældre under konsultationerne, var de mindre glade for at skulle svare på de spørgsmål, der er knyttet til scenarierne. 

 - Det er fint, at spørgsmål er en del af konceptet, så man kan blive testet lidt, men det giver nok mere mening af få spørgsmålene lidt senere i uddannelsesforløbet. Vi havde endnu ikke lært nok til at kunne svare på dem. Noget vidste jeg godt, men slet ikke det hele, og jeg fandt først for sent ud at, at man kunne slå spørgsmålene fra, siger Rosalie.

Heller ikke Freja opdagede i tide, at spørgsmålene kunne slås fra.

-  Det var ikke så tydeligt, og jeg stressede også lidt over dem. Så det ville være godt, hvis vi blev præsenteret for dem igen på et senere tidspunkt, supplerer hun. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor