Virtuel læring på Diætistuddannelsen

​Denne case er et eksempel på, hvordan den teknologiske udvikling muliggør nye fordelagtige undervisningsmetoder. 

Underviser Bente Kirkeskov Nielsen måtte for cirka tre år siden tænke ud af boksen ift. Diætistuddannelsens indhold, da hun blandt andet skulle imødekomme de nye krav, som kommer til udtryk i Sundhedsaftalen 2015-2018. I Sundhedsaftalen stilles øgede krav til telesundhed, herunder at det skal være muligt at behandle, forebygge og rehabilitere i eget hjem gennem teknologiske løsninger, hvormed kommunikation og udveksling af data kan foregå uafhængig af afstand. Desuden skal påpeges at Diætistuddannelsen henvender sig til en lille målgruppe/faggruppe med en stor geografisk spredning, hvilket gav såvel praktiske som økonomiske udfordringer.

På baggrund af ovennævnte krav og udfordringer indgik Bente Kirkeskov Nielsen et samarbejde med RegionH E-læring og udviklede et virtuelt læringsrum til de studerende i Diætistuddannelsen. I læringsrummet har de studerende ved hjælp af det læringsteknologiske værktøj Adobe Connect mulighed for at se hinanden, stille spørgsmål og chatte via en PC, Tablet eller Mobil, og giver tillige mulighed for at træne webkommunikation og modtage online undervisning og vejledning. De studerende skal blandt andet producere en læringsvideo ud fra en skærmoptagelse. Det virtuelle læringsrum er også ideelt til at videns dele og skabe faglige netværk. De studerende har undervisning i det virtuelle læringsrum i stedet for tilstedeværelsesundervisning cirka 5 gange på et modul. Ifølge Bente Kirkeskov Nielsen har der været lidt udfordringer i forbindelse med netadgang på hospitalerne, tilgængelige PC´er, korrekt head set mm., men alt i alt er det virtuelle læringsrum en stor succes, som i stigende grad bliver anvendt.Redaktør