​​​​​

E-læringskursus skal sikre bedre kommunikation med afasiramte personer

​Kommunikationen med mennesker, der er ramt af afasi, kan for sundhedsprofessionelle være en stor udfordring. Nu er der hjælp at hente i e-læringskurset "Samtalestøtte til personer med afasi", der bygger på den canadiske metode Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA), som er tilpasset en dansk kontekst.​

Vent...

​Af Trine Kit Jensen


Når mennesker efter en hjerneskade bliver ramt af afasi, kan de både have svært ved at finde ordene, når de skal udtrykke sig, og have svært ved at forstå, hvad der bliver sagt. For sundhedsprofessionelle kan det derfor være en udfordring at inddrage dem i samtaler om behandling, genoptræning samt planer og ønsker for deres fremtidige liv.  

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Rigshospitalet, har i samarbejde med RegionH E-læring udviklet kurset, som er baseret på den canadiske metode SCA.

 - SCA-metoden gør sundhedsprofessionelle mere bevidste om, hvordan de kommunikerer systematisk og er med til at sikre, at personer med afasi på trods af deres sproglige vanskeligheder, kan blive inddraget og deltage aktivt i deres eget indlæggelsesforløb, siger Hanne Jantzen, logopæd i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme.

​"Det er er vigtigt, at vi tør være åbne og ærlige om udfordringerne, så vi kan tale sammen om, hvordan man på samme tid kan være både faglig og menneskelig"
siger Hanne Jantzen, logopæd i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme 

En hjælp til at støtte samtalen med afasiramte personer kan fx være at sætte taletempoet ned, undlade at give alt for mange informationer på én gang og sige det samme på forskellige måder.   Det kan også være en god idé at understøtte det verbale sprog med kropssprog, billeder og nedskrevne stikord, så paletten af kommunikationsformer bliver udvidet.

Derudover er det et vigtigt princip i SCA-metoden, at den afasiramte person føler sig anerkendt og inddraget på en respektfuld måde, og at fagpersonen fx ikke taler hen over hovedet på vedkommende og kun henvender sig til de pårørende.   

Relevant f​or mange faggrupper

E-læringskurset er udviklet som opfølgning på et grundkursus i SCA med fysisk fremmøde for nyansatte medarbejdere i afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, herunder fx læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, neuropsykologer, diætister og farmakologer. Men kurset er relevant for alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med patienter eller borgere, som er ramt af afasi – også på andre hospitaler, i andre regioner, i kommunerne eller på de sundhedsfaglige uddannelser.

Kurset består af fire moduler. Det første omhandler årsagerne til og symptomerne på afasi, mens modul nummer to gennemgår SCA-metodens principper og teknikker. I modul 3 får kursisterne inspiration til, hvordan metoden kan anvendes i praksis, bl.a.  gennem en række film, hvor fagpersoner kommunikerer med afasiramte personer i forskellige situationer.

 - Video er et stærkt medie og ved at se eksempler på, hvordan metoden anvendes i praksis, kan man bedre forestille sig, hvordan man selv kan bruge metoden i hverdagen, siger Hanne Jantzen.

I e-læringskursets fjerde og sidste modul er der opfølgning og øvelser til refleksion. I forhold til et kursus med fysisk fremmøde ser Hanne Jantzen især to fordele ved den digitale undervisningsform.  

- Tid og tilgængelighed. Med e-læring er det ikke nødvendigt at samle medarbejderne og trække dem ud af klinikken på samme tid. E-læringskurset kan tages, når det passer den enkelte, og hvis man har brug for fx at se en video igen, kan man altid vende tilbage til den, siger hun.

Hun peger også på, at de videoer, der er produceret til e-læringskurset, foregår i kontektsnære rammer, om gør det nemmere at omsætte den canadiske metode til en dansk kontekst.

En øjenå​bner

Hanne Jantzen håber, at det nye e-læringskursus kan være en øjenåbner for alle sundhedsprofessionelle, der møder afasiramte personer i deres arbejde. 

 - Jeg håber de vil kunne se, at de kan gøre en kæmpe forskel for mennesker, der lever med afasi, hvis de ændrer bare lidt i den måde, de kommunikerer med dem på, siger hun.

I e-læringskurset fortæller to unge læger om de udfordringer, de oplever i kommunikationen med afasiramte personer, og Hanne Jantzen håber også, at kurset kan bidrage til større åbenhed på området.

- Det er er vigtigt, at vi tør være åbne og ærlige om udfordringerne, så vi kan tale sammen om, hvordan man på samme tid kan være både faglig og menneskelig, siger hun. 


Se e-læringen Samtalestøtte til personer med afasi via dette link​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor