Det betyder etableringen af Enhed for Simulation og Læringsteknologi

​I forbindelse med en omorganisering af Center for HR og Uddannelse kommer CAMES og Sektion for Læringsteknologi til at arbejde endnu tættere sammen i fremtiden, da de nu begge residerer under Enheden for Simulation og Læringsteknologi. Der var i forvejen mange samarbejdsflader og fælles snitflader, men den organisatoriske sammenlægning formaliserer i endnu højere grad samarbejdet og byder på nye muligheder.

Vent...

Af Jesper Gram Frandsen, CAMES

Læs her, hvordan den tiltrædende enhedschef Sanne Møller Knudsen, der den 1. marts afløser Doris Østergaard, der fortsætter som forskningschef, samt sektionscheferne for Sektion for Læringsteknologi, CAMES Rigshospitalet og CAMES Herlev ser på den nye konstellation:


Sanne Møller Knudsen, Enhedschef for Sektion for Simulation og Læringsteknologi

Hvad ser du frem til som ny enhedschef?

"Jeg glæder mig til at være med til at forme understøttelse af læring og uddannelse endnu mere. Jeg håber på sammen med hele holdet at kunne bringe den nye enhed meget tættere på resten af organisationen og på vores lokale simulationscentre på hospitaler og i kommuner, så Simulation og Læringsteknologi er en naturlig partner, når der tænkes præ- og postgraduate uddannelser. Desuden glæder jeg mig til, at få indblik i forskningen og måske kunne bidrage til endnu mere udbredelse af de fantastiske resultater, der skal udvikles til at komme hospitaler, patienter og medarbejdere til gode. Og så glæder jeg mig til at møde alle de passionerede medarbejdere, der hver dag gør en stor indsats for Simulation og Læringsteknologi."

Hvad kommer sammenlægningen til at betyde for dit nye arbejde?

"Sammenlægningen er et helt naturligt skridt mod at samle fremtidens læringsformer. Vores enhed skal hele tiden være på forkant med ideer og input til nye løsninger i klinikken, der kan understøtte læring på det teknologiske niveau og ved alle typer for fagprofessionelle samarbejde. Vi skal samtidig kunne administrere, koordinere og udvikle ønskede indsatser indenfor vores specialer, som bidrager til forbedringer for vores sundhedsvæsen."


Peter Hultberg, Sektionschef for Læringsteknologi

Hvad betyder det tættere samarbejde med CAMES?

"CAMES Herlev og Rigshospitalet bedriver forskning, som vi p.t. ikke selv har mulighed for, men som vi længe har ønsket. Et tættere samarbejde via den nye organisering giver os derfor mulighed for at forske i læringsteknologiske løsninger. Og det skal selvfølgelig være forskning, der kommer klinikken til gode, så vi i højere grad er i stand til at vælge den bedst mulige læringsteknologiske løsning til klinikken – dog stadig kombineret med de 168 års erfaring, vi har med udvikling og produktion af læringsteknologi."

Hvordan kommer samarbejdet til at præge dagligdagen hos jer?

"Forhåbentligt rigtigt meget, så et egentligt kollegialt niveau bliver hverdagen, så fra samarbejdspartner til kollega. Da vi ikke er på samme matrikler, så vil det kræve meget mere tid og mental indstilling at få skabt dette kollegiale niveau end ellers. Men det er jeg sikker på, at vi nok skal lykkedes med. Vi kommer også til at have fokus på, hvordan vi samarbejder med klinikken, så vi kan imødekomme de krav, de sætter til os som 'totalleverandør', der nu rummer alt fra e-læring og til avancerede træningsmuligheder."

Hvordan ser du mulighederne for 2020 i lyset af den nye organisering?

"I Sektion for Læringsteknologi har vi siden 2012 haft strategier og handlingsplaner, der naturligt har indeholdt rammerne for at samarbejde på tværs. Mulighederne for 2020 – og flere år frem – bliver spændende at få rammesat sammen med de øvrige sektionschefer og den nye enhedschef. Det er i hvert fald vigtigt, at der understøttes et bedre samspil mellem læringsteknologi og simulation. Jeg håber også, at den nye organisering giver flere 'muskler' til genbrug af læringsteknologiske løsninger. Herunder princippet om "mere for mindre", nemlig at samme læringsbits - små specifikke læringssekvenser - kan vinkles mod både ansatte og patienter såvel som fra det lokale niveau til det tværsektorielle."

 

Anne Lippert, Sektionschef for CAMES Herlev

Hvad betyder det tættere samarbejde med Sektion for Læringsteknologi for CAMES?

"Det giver rigtig god mening i hverdagen, at vores sektioner bringes organisatorisk tættere sammen. Læringsteknologi er veletableret som Region Hovedstadens e-læringsenhed og vi ser meget frem til at medarbejderne nu får endnu større kendskab til hinandens kompetencer, så en udveksling af ideer og udførelse af konkrete arbejdsopgaver smidiggøres."

Hvordan kommer samarbejdet til at præge dagligdagen på CAMES Herlev?

"Vi kommer forhåbentlig til at udnytte de læringsteknologiske muligheder til mange flere kurser – også indenfor teamtræning og ikke-tekniske færdigheder. Den fælles medieproduktion bliver også en del af hverdagen."

Hvordan ser du mulighederne for 2020 i lyset af den nye organisering?

"Jeg forudser at vi griber mulighederne for at kaste os ud i nye, tværfaglige samarbejder og "nye" områder som virtual reality sammen i langt højere grad end tidligere. Vi skal lære at tænke hinanden ind, hver gang vi udvikler eller reviderer et kursus."Anne Mette Mørcke, Sektionschef for CAMES Rigshospitalet

Hvad betyder det tættere samarbejde med Sektion for Læringsteknologi for CAMES?

"Sektion for Læringsteknologi har en kæmpestor ekspertise på især e-læringsområdet, som vi ikke selv har i CAMES-RH. Det tættere samarbejde giver os derfor mulighed for at få blended learning og online assessment ind alle de steder, hvor det er relevant og muligt. Det kan give os et reelt løft i kvaliteten af kurserne, både prægraduat, for de unge læger og i de avancerede træningsmoduler."

Hvordan kommer samarbejdet til at præge dagligdagen på CAMES Rigshospitalet?

"I dagligdagen er vi jo forsat på forskellige matrikler, så vi kommer nok ikke til at præge hinandens hverdag. Men tærsklen for at bede hinanden om hjælp skulle meget gerne sænkes betydeligt, så man hurtigere får tanken: 'Gad vide om de nye kolleger har forstand på videoinstruktionen i mit introduktionsmateriale?' eller 'kunne nogen mon hjælpe mig med den nye multiple choice test, som driller lidt?"

Hvordan ser du mulighederne for 2020 i lyset af den nye organisering?

"Vi har lige aftalt nogle temmelig ambitiøse lokale 2020-mål for alle os på CAMES-RH og herunder har vi sat etablering af et tværgående projekt ind helt centralt i vores målbillede. Det skyldes den nye organisering. Uden reorganiseringen havde vi ikke tænkt på den tværgående CHRU-mulighed og da slet ikke sat det på som en kerneaktivitet for det kommende år."


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor