Ny farmakologitest i medicinregning for jordemødre

​En ny farmakologitest for jordemødre skal hjælpe dem med at holde deres færdigheder i medicinregning ved lige, så risikoen for fejlmedicinering bliver mindre. Testen er udarbejdet af Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital i samarbejde med RegionH E-læring og Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling under Center for HR og Uddannelse.

Vent...

Af Trine Kit Jensen

"Et spædbarn har fået ordineret Paracetamol 50 mg/kg pr. døgn fordelt på 4 doser. Barnet vejer 3200 g. Hvor mange mg skal barnet have pr. dosis?"

"En fødende skal have antibiotika som GBS-profylakse. Du blander 5 million IE Benzylpenicillin (svarende til 3 g) i 100 ml NaCl injektionsvæske. Hvad bliver styrken i opløsningen i mg/ml? "

Sådan lyder to af regnestykkerne i en ny farmakologitest for jordemødre med i alt 25 spørgsmål. Det er Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, der i samarbejde med Region H E-læring og uddannelsesenheden i Center for HR og Uddannelse står bag det nye læringsredskab, der skal hjælpe jordemødrene med at holde færdighederne i medicinregning ved lige.

Del af nyt kompetenceprogram

Farmakologitesten indgår i et nyt kompetenceprogram, der fastlægger, hvilke kompetencer jordemødrene skal have for at være ansat på afdelingen, og det bliver obligatorisk at tage testen hvert andet år.

- Meget af den medicin vi bruger som jordemødre, er højpotent medicin. Hvis præparaterne bliver brugt korrekt, har de en rigtig god virkning, men bliver de brugt forkert, kan det få alvorlige konsekvenser. Sætter man fx en fødsel i gang med en medicinsk metode, skal dosis være fuldstændig præcis. Ellers kan det gå hen og blive farligt for kvinden, siger Susanne Stein Borre, der er uddannelsesansvarlig jordemoder på afdelingen.

Fejlmedicinering optræder generelt i mange indberetninger af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, og også i indberetninger fra fødestederne er medicin ofte involveret.

-  Ikke alle hændelser er meget alvorlige, men de er et billede på, at der er brug for øget opmærksomhed på medicinkompetencerne. Kompetencer er ikke noget, man bare bliver ved med at have, og ligesom der er brug for indimellem at genbesøge fx e-læringskurset i hygiejne, er der også brug for, at jordemødrene løbende kan vedligeholde deres viden og kompetencer i medicingivning, siger Susanne Stein Borre.


Links til Farmakologitesten for jordemødre

Internt link for ansatte i Region Hovedstaden

Eksternt link 


Praksisnære cases

Susanne Stein Borre har sammen med jordemoder Lærke Vinbjerg og jordemoder Dina Sloth Illeris udfærdiget spørgsmålene i farmakologitesten. Sidstnævnte er uddannelseskonsulent i Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling under Center for HR og Uddannelse. Testen er efterfølgende valideret af obstetriker Lene Huusom og anæstesilæge Kim Wildgaard.  

Undervejs blev der skelet til farmakologitesten for sygeplejersker, men den ramte ikke helt plet i forhold til jordemødrenes arbejdsfelt.

 - Testen for sygeplejersker var ikke fagspecifik nok i forhold til den medicin og de cases, man står med som jordemoder. Vi blev derfor enige med vores ledelse om, at vi skulle lave vores egen med praksisnære cases, som jordemødre kan relatere sig til, fortæller Susanne Stein Borre.  

Farmakologitesten for jordemødre tager 20-30 minutter at gennemføre og kan gennemføres et ubegrænset antal gange. Kursusportalen gemmer det bedste resultat, og ved 90 % korrekt besvarede spørgsmål er testen bestået.

-  Hvis en jordemoder svarer forkert på det samme spørgsmål to gange, dukker ikke bare det rigtige svar, men også en forklaring på beregningen op i en faktaboks. På den måde sikrer vi, at man faktisk lærer noget de steder, hvor man har huller, og kan bruge den viden, næste gang man står i situationen ude på afdelingen, siger Susanne Stein Borre.

Også tilgængelig for andre jordemødre

Selv om farmakologitesten er udviklet til jordemødrene på Herlev og Gentofte Hospital er den også tilgængelig for jordemødre på andre fødesteder i Region Hovedstaden og for jordemødre og jordemoderstuderende i hele landet. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor