Fin feedback på e-læringskursus om Forbedringsmodellen

​Et kursus fra RegionH E-læring om Forbedringsmodellen scorer højt på tilfredshedsskalaen. Det viser en evaluering fra kursister i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vent...


Forbedringsmodellen er en metode, der er udviklet for at skabe holdbare forbedringer, løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet og støtte op om målene i "Nationalt Kvalitetsprogram" for sundhedsområdet 2015-18. 

Fin feedback

Kurset har været tilgængeligt siden foråret 2017 og blandt de sundhedsansatte er der generelt stor tilfredshed med e-læringen om Forbedringsmodellen. Det viser en evaluering, baseret på 46 deltagere i Region Midtjylland og Region Syddanmark. 

Mere end 80 procent af deltagerne tilkendegiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med kurset som helhed, og det samme gælder med hensyn til den pædagogiske formidling af indholdet i e-læringskurset. 

Om kurset

E-læringskurset er for dig, der gerne vil lære at bruge Forbedringsmodellen som metode. Det giver dig værktøjer til at arbejde analytisk og struktureret med forbedringsindsatser, og kan f.eks. hjælpe dig til en god start på et konkret forbedringsprojekt. Metoden er bygge op om følgende tre spørgsmål samt den såkaldte Plan-Do-Study-Act-cirkel:

  • Mål: Hvad ønsker vi at opnå? 
  • Målinger: Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 
  • Forandringstiltag: Hvilke forandringer kan skabe forbedringer?

Kurset består af 7 lektioner á 20-30 minutters varighed.

Nærmere beskrivelse og tilmelding til kurset i Region H

Læs om forbedringsmodellen på Region Hovedstadens hjemmeside og find links til tilmelding

Kurset er for sundhedspersonalet i alle frem regioner og er udarbejdet af RegionH E-læring i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed på opdrag fra Danske Regioner. 


Tekst: Journalist Trine Kit Jensen


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor