Ny e-læring skal give sundhedsprofessionelle kompetencer i telemedicin til patienter med KOL

​Efter gode erfaringer med et storskalaforsøg i Nordjylland skal alle patienter med svær KOL nu have tilbud om telemedicin i form af hjemmemonitorering. Det stiller nye krav til sundhedspersonalet, og RegionH E-læring bidrager til kompetenceudviklingen.

Vent...

Tekst: Trine Kit Jensen

I forbindelse med den nationale udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med svær KOL er der iværksat et landsdækkende kompetenceudviklingsprojekt. Som en del af det har Region H E-læring udviklet et e-læringsmateriale, der skal klæde sundhedspersonalet på i forhold til telemedicin og KOL. 

Målet med den telemedicinske hjemmemonitorering til borgere med KOL er at skabe større tryghed hos borgerne og hjælpe dem til at blive bedre til at håndtere deres sygdom, og Region Hovedstaden har lige som TeleCare Nord gode erfaringer med sit eget telemedicinske tilbud til borgere med KOL (NetKOL). 


I det telemedicinske hjemmemonitoreringstilbud til borgere med svær KOL i hovedstaden, der nu rulles ud, får borgeren udleveret udstyr, så vedkommende kan måle sin iltmætning, puls og vægt én til to gange om ugen og svare på spørgsmål om sin sygdom via en tablet. Data sendes digitalt til sygeplejersker, der har ansvar for at monitorere de indsendte data og følge op på borgerens tilstand, enten i borgerens kommune eller på det lungeambulatorium, som borgeren er tilknyttet. Er der ændringer i borgerens tilstand, kan sygeplejersken sende en besked elektronisk eller ringe til borgeren. Borgeren vil efter aftale have videokonsultationer med sygeplejersken.

Kompetenceløft til flere faggrupper

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fem regioner med tilhørende kommuner har leveret det faglige materiale til e-læringen.

Målgruppen for kompetenceudviklingen er alle medarbejdere, der skal arbejde med telemedicinsk hjemmemonitorering tæt på borgeren. Det er fx de monitoreringsansvarlige sygeplejersker, der enten arbejder i kommunalt eller regionalt regi. De får en særlig rolle i forhold til at lære borgeren at håndtere og mestre sin sygdom bedre, da det er de monitoreringsansvarlige, der ser de data, borgeren sender ind, handler på dem og coacher borgeren. Derudover retter e-læringen sig mod sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, der står for basisopgaver i forbindelse med det telemedicinske tilbud samt sosu-assistenter og sosu-hjælpere, som møder de KOL-ramte borgere i eget hjem. 

Fire kompetencespor og tre forskellige niveauer

E-læringen er inddelt i fire forskellige kompetencespor, der handler om henholdsvis sygdommen KOL, sundhedspædagogik, velfærdsteknologi og organisation. Førstnævnte beskriver fx hvad KOL er, og hvad fysisk aktivitet og træning kan gøre for patienten, mens kompetencesporet om sundhedspædagogik bl.a. giver en indføring i teorier omkring mestring af kronisk sygdom. Velfærdsteknologi-sporet handler ikke bare om teknologi, men også om fx etiske spørgsmål.  I materialet er der tre forskellige kompetenceniveauer, så de enkelte medarbejdere kan få netop den viden, de har behov for, og udover tekst og quizzer indgår der video i e-læringen.

 

Mulighed for at selv at designe uddannelsespakker

Den færdige e-læring er sammen med PowerPoints med samme indhold lagt ud på en portal, "Kursusbyggeren", der huses af Region Midtjylland. Kursusbyggeren kan hjælpe regioner og kommuner med selv at skræddersy og distribuere de kompetenceudviklingsforløb, deres medarbejdergrupper har brug for.

E-læring og PowerPoints kan kombineres i Kursusbyggeren, så det er muligt at designe uddannelsespakker til specifikke målgrupper, hvor noget tages som e-læring og andet som fremmødeundervisning.

Både regioner og kommuner har desuden mulighed for at benytte de standardkurser, som er designet af Region Midtjylland.

Link til "Sundhedsaftalen.rm.dk" og Kursusbyggeren


 Skærmdump fra kurserne


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor